Eri tavalla vammaiset ihmiset

Ei ole olemassa erikseen vammaisten ihmisten seksuaalisuutta. Meillä kaikilla ihmisillä on samanlaiset sosiaaliset, emotionaaliset ja seksuaaliset tarpeet, ja me ihmiset käymme läpi samanlaiset seksuaaliset kehityksen vaiheet.

Kehitysvammaisille ihmisille ymmärrys- ja lisävammat seka erilaiset sairaudet voivat viivästyttää kehitystä. Vammaisuus voi vaikuttaa myös seksuaalisten impulssien tunnistamisen puutteellisuuteen ja seksuaalisuuden toiminnan toteuttamiseen.

Sivuilla aineisto on jaettu kolmeen kategoriaan, siitä huolimatta, että seksuaalisuuteen liittyvä toisilta ihmisiltä saatava tuki ja tiedon tarve on aina yksilöllistä. Ihmisten jaotteleminen eri ryhmiin tekee aina vääryyttä yksilöille. Toivommekin että jaottelumme helpottaa hahmottamista, mutta ei estä näkemästä yksilöllisiä tarpeita.