Etsitään hoito- ja sosiaalialan ammattilaisia/opiskelijoita kesätöihin ja sijaisuuksiin. Nenonpelto, Vaalijala

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä kuudellatoista (16) paikkakunnalla.

Nenonpellon yksiköissä on vahvoina osaamisalueina autismikuntoutus, lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrinen kuntoutus sekä vaikeavammaisten hoito.

Tervetuloa mukaan osaavaan joukkoomme!

Tarvitsemme HOITO- JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISIA/ OPISKELIJOITA KESÄTYÖHÖN JA MUIHIN SIJAISUUKSIIN

Ilmoittaudu sijaiseksi osoiteessa:

https://www.vaalijala.fi/tyopaikat