Eurooppalainen edunvalvonta

Eurooppalaisessa vaikuttamisessa kehitysvammaisuutta ei välttämättä erotella muista vammaisuuden muodoista. Tässä on lueteltu keskeisiä vammaisten eurooppalaisia edunvalvontajärjestöjä.

EPSA koostuu kehitysvammaisten henkilöiden omista edunvalvontayhdistyksistä. EPSA tulee sanoista European Platform of Self-Advocates. EPSA on siis kehitysvammaisten henkilöiden eurooppalainen keskustelufoorumi. Järjestön tavoitteena on auttaa kehitysvammaisia ihmisiä päättämään omista asioistaan. EPSAn suomalaisena jäsenenä on Me Itse ry. EPSAan kuuluu 13 eurooppalaista jäsenyhdistystä. EPSA on osa Inclusion Europea.

Inclusion Europe työskentelee kehitysvammaisten ihmisten puolesta Euroopassa. Järjestö toimii yhteistyössä mm. Euroopan komission kanssa ja pyrkii siten vaikuttamaan EU-politiikkaan. Inclusion Europe oli mukana perustamassa European Coalition for Community Living (ECCL) -järjestöä. Järjestön tavoitteena on kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen liittyvien palveluiden kehittäminen. ECCL tavoittelee laitosasumisen purkamista ja yhteisöllisten palveluiden lisäämistä.

EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) on eurooppalaisten vammaisalan palveluntuottajien järjestö. Järjestö edustaa yli 8000 palveluntuottajaa. EASPD pyrkii vaikuttamaan eurooppalaiseen päätöksentekoon. Järjestön tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten mahdollisuuksien tasa-arvoa tehokkaiden ja laadukkaiden palvelujärjestelmien avulla.

EDF (European Disability Forum) on eurooppalainen vammaisjärjestö, joka edustaa kaikkia vammaisryhmiä Euroopassa. EDF edustaa vammaisia ja heidän omaisiaan, ja pyrkii vaikuttamaan Euroopan unionin sosiaali- ja vammaispolitiikkaan. EDF:n tavoitteena on inklusiivinen yhteiskunta. Järjestö pyrkii siihen, että vammaisia henkilöitä koskevia päätöksiä ei tehdä heitä kuulematta.

Lisätietoa