Eurooppalaista keskustelua yhteiskuntavastuusta

EU:ssa keskustelu yhteiskuntavastuusta käynnistyi vuonna 2000, kun Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto vetosi ensimmäisen kerran yritysten yhteiskunnalliseen vastuuntuntoon. 2000-luvulla Euroopan komissio julkaisi muun muassa yhteiskuntavastuuta käsittelevän vihreän kirjan ja kaksi tiedonantoa. Yhteiskuntavastuun edistäminen perustuu EU:ssa vapaaehtoisuuteen.

Komission mukaan yhteiskuntavastuu on osa eurooppalaista yhteiskuntamallia. Yhtenä yhteiskuntavastuun tavoitteena on heikommassa asemassa olevien ryhmien mukaan saaminen työmarkkinoille. Se lisäisi komission mukaan työmarkkinoiden integroitumista ja sosiaalista osallisuutta.

Vammaisten työllisyys on EU:ssa yksi osa yhdenvertaisen kohtelun edistämistä ja EU:n vammaisstrategiaa.

Eurooppalaisella tasolla toimii lukuisia yhteiskuntavastuuta edistäviä järjestöjä, niin kriittisiä kansalaisjärjestöjä kuin yritysten omia yhteenliittymiäkin. CSR Europe on yksi suurimmista yritysten kattojärjestöistä. CSR Europe on koonnut yhteen hyviä esimerkkejä vammaisten ihmisten työllistämisestä. Kokemukset työllistämisprojekteista ovat olleet myönteisiä.

Lisätietoa