FASD-materiaalia

Kehitysvammaliiton FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden kehittämisprojektissa (2008-2011) tuotettiin tietoa raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä ja sen aiheuttamista sikiövaurioista sekä kehitettiin FASD-lasten ja -nuorten tukimuotoja ja palveluita.

Projektissa julkaistut tuotteet

Alkoholin vaurioittamat -kirja

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yhteiskunnallinen tabu, josta puhuminen herättää hyvin voimakkaita tunteita. Lapsen näkökulma kuitenkin helposti unohtuu keskustelussa.

Alkoholin vaurioittamat (toim. Suvi Vaarla) tarkastelee raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurauksia lääketieteen, neuropsykologian, yhteiskuntatieteiden ja elämäkerrallisten tarinoiden näkökulmasta. Kirjaan ovat kirjoittaneet niin asiantuntijat kuin asianosaiset itse: alkoholia raskauden aikana juonut äiti ja alkoholista vaurioitunut nuori. Kirjaa voi tilata Opikkeen verkkokaupasta.

Alkoholin synnyttämät -lyhytelokuva

Ria Karhilan ohjaamassa elokuvassa kuvataan raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamien lasten ja heitä hoitavien perheiden elämää. Elokuvan käsikirjoitukseen ovat osallistuneet sijaisperheet itse. Elokuva sopii hyvin opetuskäyttöön. Lyhytelokuvan kesto on 18 min 31 s.

Sikiöaikainen alkoholialtistus, moraali ja muuntuva asiantuntijuus -tutkimus

Moraalilla on ihmisyhteisöissä ainakin kahdenlaisia tehtäviä. Moraalin kautta pidetään yllä yhteisöllisiä normeja ja sosiaalista kiinteyttä, mutta myös erotellaan hyvää ja pahaa tai oikeaa ja väärää.

Susan Erikssonin sosiologisessa tutkimuksessa tarkastellaan sikiöaikaisen alkoholivaurion saaneen lapsen asemaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisuudessa ja kysytään, onko raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä koskevilla moraalikäsityksillä vaikutusta lapsen asemaan palvelujärjestelmässä. Tutkimusaineistona hyödynnetään ammattilaisten ja sijaisvanhempien teemahaastatteluja. Lapsen sosiaalisen aseman muodostumista tarkastellaan diagnoosikäytäntöä, professionaalisia yhteistyösuhteita, biologisen vanhemman roolia sekä raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä koskevaa asenneilmapiiriä käsittelevässä haastattelupuhunnassa. Tutkimusta voi tilata Opikkeen verkkokaupasta.

FASD-kiekko - esite raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista

FASD-kiekon molemmat puolet.

Pyöreässä kiekkomallisessa esitteessä on kuvattu, miten alkoholi vaikuttaa sikiöön raskauden eri vaiheissa. Lisäksi esitteessä on lyhyesti kuvattu raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien sikiövaurioiden diagnoosit.

Esitettä voi tilata Kehitysvammaliitosta postikulujen hinnalla. Saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Tiedustelut: Kehitysvammaliitto, Mirka Oksanen, mirka.oksanen(ät)kvl.fi, p. 09 3480 9265

FASD-juliste

Julisteessa on kuvattu, miten raskaudenaikainen alkoholinkäyttö vaikuttaa sikiöön raskauden eri vaiheissa.

Julisteen koko on 59 x 84 cm ja sitä voi tilata postikulujen hinnalla. Tiedustelut: Kehitysvammaliitto, Mirka Oksanen, mirka.oksanen(ät)kvl.fi, p. 09 3480 9265

Kokemusasiantuntijoiden tarjoama koulutus

Kehitysvammaliitolta voi tilata kouluttajan kertomaan siitä, miten äidin juoma alkoholi vaikuttaa syntyvään lapseen ja minkälaista elämä alkoholista saadun vaurion takia on. Sikiöaikainen alkoholialtistus voi aiheuttaa vakavia vaurioita ja vaikuttaa syntyvän lapsen elämään pysyvästi.

Koulutusta tarjoavat kokemuskouluttajat. Kokemuskouluttajilla on itsellään omakohtaista kokemusta tästä aiheesta. Kouluttajina toimii alkoholista vaurioituneiden lasten sijais- ja adoptiovanhempia sekä FAS-diagnoosin saaneita nuoria aikuisia.

Koulutuksen voi tilata esimerkiksi kouluun, alan oppilaitoksiin tai sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisten omiin koulutuksiin. Koulutus kestää noin tunnin.

Ota yhteyttä: FASD-asiantuntija Sari Somer, matkap. 044 906 3765, sari.somer(ät)kvl.fi

RAY Vaikuttavaa -palkinto

RAY jakoi keväällä 2013 ensimmäiset tunnustuspalkinnot vaikuttavasta järjestötyöstä. Kehitysvammaliitto palkittiin toiminnasta sikiöaikana alkoholille altistuneiden FASD-lasten ja nuorten auttamiseksi.

Lisätietoa 

FASD Kehitysvammaliiton sivuilla (www.kehitysvammaliitto.fi)