Golf-pallot

Mikä on golf-pallo sikiön sydämessä?

Sikiön sydämen sisäiset pienet kaikutiivistymät (intracardial echogenic focus) on seulontaultraääni- eli kaikukuvaustutkimuksessa melko yleinen löydös. Niitä näkyy keskimäärin noin 2-4 prosentissa (1/50-1/25) raskauksia, useammin keskiraskauden ultraäänitutkimuksissa kuin varhaisissa tutkimuksissa.

Kun sikiön sydämen sisällä näkyy kirkkaan valkoinen kaikutäplä, joka liikkuu sydämen lyöntien tahdissa, pomppien kuin pieni pallo, löydös on saanut myös nimen golf-pallo. Se syntyy ilmeisesti sydämen eteisten ja kammioiden välisten läppien lihasten kiinnittymiskohtaan useammin vasempaan kuin oikeaan kammioon.

Aiheutuuko siitä haittaa kehittyvälle lapselle?

Nämä kaikutiiviinä näkyvät täplät sikiön sydämen sisällä eivät sinänsä häiritse sikiön tai sydämen kehitystä, vaikka usein näkyvät vielä loppuraskaudessa tai syntymän jälkeenkin. Niihin on kiinnitetty huomiota, koska tilastollisesti niihin näyttää liittyvän hiukan suurentunut riski kromosomipoikkeavuuksiin, erityisesti 21-trisomiaan eli Downin oireyhtymään.

Myös synnynnäisiä sydänvikoja näyttäisi esiintyvän näillä lapsilla hiukan useammin, silloinkin, kun kromosomit ovat normaalit. Erillisen synnynnäisen sydänvian riski tähän löydökseen liittyen on kirjallisuuden mukaan noin 1-2 %. Niissä raskauksissa, joissa kromosomipoikkeavuuden riski on jo arvioitu matalaksi muilla, luotettavammilla seulontatutkimuksilla, golfpallo-löydös myöhemmin raskaudessa ei tutkimuksien mukaan ole lisännyt kromosomipoikkeavuuksien riskiä.