Henkilökohtainen budjetointi

Henkilökohtainen budjetointi on palvelujen järjestämisen tapa, jossa palvelujen käyttäjä on keskiössä suunnittelemassa oman elämänsä kannalta tarpeellisia, mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia palveluja.

Kyse on palvelujen käyttäjien toiveille, tarpeille ja tavoitteille perustuvien yksilöllisten palveluratkaisujen räätälöinnistä.

Tavoitteena on, että ihmiset voivat elää omannäköistään elämää yksilöllisesti räätälöityjen palvelujen mahdollistamana.

Henkilökohtaisen budjetoinnin edustama palvelujen käyttäjien osallisuutta, omia valintoja ja päätöksiä korostava työote haastaa monella tavalla niin palvelujen käyttäjät, heidän läheisensä kuin palvelujen työntekijät. Kyse on uudenlaisten roolien, vastuiden, velvollisuuksien, työtapojen ja kumppanuuksien omaksumisesta.

Kuva: Timo Rajakallio

Lisätietoa