Henkilökohtaisen avun järjestämistavat

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää usealla eri tavalla.

  1. Vaikeavammainen henkilö voi itse toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Edellytyksenä on halu ja kyky työnantajana toimimiseen. Kunnilla on velvollisuus antaa tässä asiassa neuvontaa. 
  2. Palvelusetelijärjestelmä: kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin avustajapalvelun hankkimista varten. Tällöin vaikeavammainen henkilö ei toimi työnantajana. Vaikeavammaisella henkilöllä on kuitenkin oikeus kieltäytyä palvelusetelin käyttämisestä. 
  3. Avustajapalvelu kunnan hankkimana ostopalveluna. Palvelut voidaan hankkia julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta, järjestämällä palvelu itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää myös yhdistelemällä edellä mainittuja tapoja. Palvelun järjestämisessä on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve. Henkilökohtaisen avustajan voi löytää esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimiston tai välityspalveluiden kautta.