Hoitaja, Pieksämäki, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus Pieksämäellä. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä kuudellatoista (16) paikkakunnalla.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 22.10.2019 klo 15.00 mennessä

HOITAJAN TEHTÄVÄ

Tämän hetkinen tehtävän sijoituspaikka on oppilaskoti Jolla.

Jolla on kuusipaikkainen lasten ja nuorten psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen yksikkö Nenonpellossa Pieksämäellä. Kelpoisuusehtona hoitajan tehtävään on sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto.

Arvostamme psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen ja hoitotyön osaamista sekä kokemusta erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kasvatuksesta ja kuntoutuksesta. Jollan kuntoutushenkilöstö tekee jaksotyötä, osallistuu lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen sekä elämänhallinnan vahvistamiseen yhdessä muun hänen verkostonsa kanssa moniammatillisissa tiimeissä.

Työ on kolmivuorotyötä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa www.vaalijala.fi/tyopaikat

Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Jolla hoitajan tehtävä.

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja antaa vs. oppilaskodin johtaja Anne Peltonen, puh. 044 389 9823 sekä kuntoutuskoordinaattori Merja Väisänen, puh. 044 389 9761

Lisätietoja kuntayhtymästä ja oppilaskoti Jollasta www.vaalijala.fi