Hoitajan ja sairaanhoitajan tehtäviä, Pieksämäki, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus.

Tule mukaan kanssamme uudistamaan ja kehittämään vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden psykiatrista, psykososiaalista sekä autisminkirjon kuntoutusta!

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 22.10.2021 kello 15.00 mennessä

10 HOITAJAN TEHTÄVÄÄ

3 SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄÄ

Tehtävien tuleva sijoituspaikka on 12-paikkainen kriisi- ja kuntoutusyksikkö uusi Satama. Yksikön käyttötarkoitusta varten suunniteltu uudisrakennus valmistuu elokuulla 2022. Henkilöstö sijoittuu nykyiseen Satamaan jo aiemmin.

Uusi kriisiyksikkö Satama uudistaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden psykiatrista ja psykososiaalista kriisi- ja traumahoitoa sekä kokonaisvaltaista kuntoutusta ja myös erityishuoltolain tarkoittamaa tahdosta riippumattoman hoidon ja kuntoutuksen mallia maassamme oman kuntoutuksellisen viitekehyksensä mukaisesti. Tuleva henkilöstö täydennyskoulutetaan viitekehysmalliin ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen malliin ennen yksikön avaamista.

Sataman kuntoutushenkilöstö tekee jaksotyötä, osallistuu asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen moniammatillisten työryhmien tukemana, osallistuu myös arjen askareisiin yhdessä kuntoutujien kanssa toiminnallisessa kuntoutuksessa tai opinnoissa, tukee kuntoutujia elämänhallinnassa ja muutoksessa sekä palveluverkostossa kokonaisvaltaisesti.

Olemme iloisia psykiatrisen ja psykososiaalisen, kommunikaation sekä autismikuntoutuksen osaamisesta, koulutuksesta ja varsinkin kokemuksesta, mutta mikäli ei näitä taitoja ennestään ole, me koulutamme kyllä!

Kelpoisuusehtona hoitajan tehtävään on sosiaali - tai terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai sosiaalialan amk-tutkinto. Sairaanhoitajan tehtävään kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan korkeakoulu- tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Työ on kolmivuorotyötä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia sähköisellä lomakkeella Kuntarekryn Hae työpaikkaa sairaanhoitajat tästä linkistä ja hoitajat tämän linkin kautta. Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/ Uusi Satama hoitaja tai sairaanhoitaja

Vaalijalaan ko. tehtäviin rekrytoitavalla uudelle Vaalijalaan ulkopuolelta tulevalle ammattilaiselle maksetaan kannustinpalkkio (600 e, kun työsuhde on kestänyt 6 kk, voimassa v. 2022 loppuun). Vaalijalan työntekijöille on käytössä kilpailukykyinen ePassi.

Koeaika tehtävissä on kuusi kuukautta. Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa kuntoutusyksikkö Sataman johtaja Piia Puolakka ja vastaava hoitaja Eija Salo puh. 044 3899738 sekä kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko puh. 050 3899204.

Lisätietoja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi

Pieksämäki 8.10.2021

Maarit Rantakurtakko

kuntoutuksen johtaja