Hoitajan sijaisuus, Pieksämäki, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus Pieksämäellä. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä kuudellatoista (16) paikkakunnalla.

Merkityksellinen työ ja hyvät koulutusmahdollisuudet - Liity osaavaan yhteisöömme!

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 22.1.2021 klo 15.00 mennessä

HOITAJAN SIJAISUUS 31.8.2021 saakka

Tehtävien tämän hetkinen sijoituspaikka on nuorten oppilaskoti Avain.

Avain on nuorten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö, joka tarjoaa korkeatasoista autismi- ja psykososiaalista kuntoutusta yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa yhteistyössä. Hoitajana pääset osallistumaan nuoren kuntoutukseen aitiopaikalta eli kuljet lähellä nuorta, ohjaten ja opastaen nuorta päivittäisissä toimissa sekä koulussa. Kuntoutustoimintamme lähtökohta on nuorten omissa toiveissa, kyvyissä, osallisuudessa ja vahvuuksissa.

Oppilaskoti Avaimen kuntoutushenkilöstö tekee jaksotyötä, osallistuu asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja arjen askareisiin yhdessä kuntoutujien kanssa, tukee kuntoutujia elämänhallinnassa ja muutoksessa sekä palveluverkostossa kokonaisvaltaisesti. Kuntoutusta tukee Vaalijalan moniammatillinen työryhmä.

Kelpoisuusehtona hoitajan tehtävään on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai sosiaalialan amk-tutkinto.

Työ on kolmivuorotyötä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia sähköisellä lomakkeella Kuntarekryn Hae työpaikkaa -linkin kautta. Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus Avaimen hoitajan sijaisuus.

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Koeaika on enintään puolet sijaisuuden kestosta.

Lisätietoja antaa vs. oppilaskodin johtaja Otto Alakiikonen, puh. 044 389 9799.

Lisätietoja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi