Itsemääräämisoikeuslaki

YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen voimaan saattaminen on vaatinut Suomessa muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Itsemääräämistä ja sen rajoittamista säätelevä lainsäädäntö on ollut puutteellista ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen näkökulma on jäänyt siinä varsin ohueksi.

Valmisteilla on ollut itsemääräämislaki, jonka tarkoituksena on

  • vahvistaa asiakkaan itsemääräämistä,
  • selkiyttää pelisääntöjä niissä tilanteissa, joissa itsemääräämistä joudutaan syystä tai toisesta rajoittamaan sekä
  • painottaa ennalta ehkäisyn merkitystä siten, että rajoitetoimenpiteisiin jouduttaisiin turvautumaan mahdollisimman harvoin.

Lain tarkoituksena on antaa aiempaa selkeämpää ohjeistusta erilaisten rajoitetoimenpiteiden käyttöön sekä painottaa itsemääräämistä lähtökohtana kaikissa arjen tilanteissa.

Itsemääräämisoikeuslain piti astua voimaan jo vuonna 2014. Työryhmän valmistelema esitys jätettiin tuolloin kuitenkin pöydälle.

Itsemääräämislain valmistelun jäätyä kesken päätettiin tehdä kehitysvammalakiin ne muutokset, joita YK:n vammaissopimuksen voimaan saattaminen edellytti. Muutoksia tehtiin mm. itsemääräämistä ja rajoitetoimenpiteiden käyttöä koskeviin pykäliin. Lue lisää kehitysvammalain muutoksista.

Laajemman itsemääräämisoikeuslain valmistelutyön on tarkoitus jatkua Juha Sipilän hallituksessa.