Itsemääräämistä tukevat työkäytännöt

Kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumiseen vaikuttavat keskeisesti heidän kanssaan työskentelevän henkilöstön toimintatavat ja työkäytännöt. Näihin toimintatapoihin ja käytäntöihin puolestaan vaikuttavat mm. palveluja tuottavien organisaatioiden toimintakulttuurit, työntekijöiden toimintaohjeet sekä jaetut eettiset periaatteet.

Kehitysvammaliitto toteutti 2015–2016 yhdessä jäsenistönsä kanssa hankkeen, jossa kerättiin tietoa organisaatioiden kehittämistä, asiakkaiden itsemääräämistä tukevista toimintamalleista ja työkäytännöistä.

Kerätyissä työkäytännöissä näkökulmana on yhtäältä asiakkaiden itsemääräämisen tukeminen arkielämässä ja palvelujen suunnittelussa, toisaalta asiakkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen organisaatioiden toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Itsemääräämistä tukevia työkäytäntöjä

  1. Työkäytännöt oman elämän suunnitteluun
  2. Työkäytännöt osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen
  3. Työkäytännöt haastavaan käyttäytymiseen ja mielenterveyden kysymyksiin
  4. Työkäytännöt palvelujen suunnitteluun