Jatko-opinnot

Toisen asteen perustutkinnon suorittaneella, tutkintotodistuksen saaneella erityisopiskelijalla on jatko-opintokelpoisuus, vaikka hän tarvitsisi jatko-opinnoissaankin erityisjärjestelyjä. Opiskelija voi suorittaa oman koulutusalansa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai alansa erillisiä lisäopintoja. Luontevia jatkokoulutusväyliä ovat ammattikorkeakoulut ja tiedekorkeakoulut niille erityisopiskelijoille, joita kiinnostavat teoreettiset opinnot.

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus

Yleensä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen vaaditaan alan peruskoulutusta ja työkokemusta, mutta myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole saaneet ammatillista peruskoulutusta, mutta ovat pitkään toimineet alalla, voivat hakeutua ammatilliseen lisäkoulutukseen.