Kehitysvamma ja liitännäis-oireyhtymät

Tällä sivulla kerrotaan kehitysvammaan mahdollisesti liittyvistä liitännäissairauksista ja vammoista.