Kehitysvammaisten päihdehoitoa Suvannossa

Vaalijalan Suvannon hoitoyksikössä on vuosien varrella hoidettu useita henkilöitä, joilla on ollut alkoholiongelma. Monilla asiakkailla on ollut alkoholin lisäksi ongelmia myös mielenterveyden kanssa. Hoitoyksikkö on perustettu vuonna 1995, ja se on 14-paikkainen. Asiakkaina on vain miehiä.

Alun perin yksikkö perustettiin hoitamaan henkilöitä, joilla oli vakavia mielenterveysongelmia ja haastavaa käyttäytymistä.

Hoitoyksikön keskeiset menetelmät ovat

  • yhteisöhoito
  • arkielämän taitojen harjoittelu
  • työn tekeminen tai koulun käyminen
  • tunteiden purkaminen toiminnan kautta ja
  • läheisten ja ystävien verkoston uudelleen punominen.

Kun henkilö tulee hoitoyksikköön hänelle nimetään omahoitaja. Hoidettaville kerrotaan yhteisön säännöt, joita kaikkien on noudatettava. Säännöissä lukee muun muassa, ettei Suvannossa saa esiintyä päihtyneenä, vaan yksikkö on täysin kuiva.

Hoito alkaa arjen suunnittelusta

Kun henkilö on kotiutunut yksikköön, asiakas ja omahoitaja ryhtyvät rakentamaan yhdessä arkea. Ensin opetellaan nousemaan joka aamu sängystä ylös, syödään säännöllisesti ruokaa ja huolehditaan hygieniasta. Vaatteita on vaihdettava säännöllisesti ja niitä on myös pestävä. Kaikki tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta jos henkilö on pitkään käyttänyt alkoholia ja koko elämä on alkanut pyöriä juomisen ympärillä, millään muulla kuin juomisella ei ole ollut juurikaan väliä.

Arkeen totuttelun lisäksi hoitoyksikössä tehdään töitä tai käydään koulua. Omahoitajan tehtäviin kuuluu selvittää heti alkuhaastattelussa henkilön vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Tämä on tärkeää, jotta hoidossa edettäisiin. Joskus asiakkaalla on jäänyt esimerkiksi peruskoulu kesken, ja hoidon aikana koulu on mahdollista suorittaa loppuun.

Maanantain yhteisökokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat vuorossa olevat henkilökunnan jäsenet. Kokouksessa käydään läpi kunkin kuulumiset ja kaikilla on mahdollisuus kertoa, mitä päivän aikana on tapahtunut. Jos henkilö ei halua kertoa kuulumisiaan, hän voi olla myös hiljaa. Ohjaajan tehtäviin kuuluu kuitenkin motivoida henkilö kertomaan asioistaan. Kokouksessa käsitellään yleisiä asioita ja kerrotaan viikon ohjelma. Torstain kokouksen vetävät puolestaan asiakkaat. Kokouksen aiheena on jokin mieltä askarruttava kysymys.

Vihasta eroon toiminnan kautta

Monilla ihmisillä on vaikeuksia ymmärtää itseään ja tunteita on vaikea nimetä. Seurauksena on usein rajujakin purkauksia. Kivimäen mukaan näissä tilanteissa on tärkeää jäädä pettyneen ihmisen luo ja yrittää nimetä niitä tun

teita, joita hänellä sinä hetkenä on. On oikein tuntea esimerkiksi vihaa tai pettymystä, mutta niiden takia ei saa vahingoittaa itseään, läheisiä tai ympäristöä. Kivimäen mukaan pettymysten kohtaaminen yksin johtaa usein juomakierteeseen, jolla tuskaa pyritään lievittämään. Suvannossa etsitään juomisen korvaavia keinoja opetella elämään pettymyksen, vihan ja aggression kanssa.

Useilla henkilöillä on monien vuosien pettymykset takanaan, joten uuden elämän aloittaminen ei ole helppoa. Kivimäki kertoo pyrkivänsä purkamaan asiakkaiden kanssa pahoja fiiliksiä toiminnan kautta, esimerkiksi soittamalla rumpuja tai hakkaamalla nyrkkeilysäkkiä.

Ystäväverkosto rakennettava uudelleen

Runsas alkoholin käyttö johtaa usein läheisten ihmisten kaikkoamiseen. Oman hoitajan tehtävänä onkin ystävyys- ja sukulaissuhteiden uudelleen rakentaminen. Joskus käy niin, että esimerkiksi omat vanhemmat eivät halua olla enää yhteydessä lapseensa, vaikka tämä olisikin raitistunut. Sekin on pakko hyväksyä.

Omahoitaja pitää myös yhteyttä asiakkaan kotipaikkakunnan viranomaisiin, sillä kuntoutuminen Suvannossa kestää usein vuosia. Kun henkilö on vihdoin valmis palaamaan kotiin, hän tarvitsee edelleen apua.