Kehitysvammaisten päihteidenkäyttö

Sininauhaliiton VAPA-projektin kartoituksessa kysyttiin kehitysvamma-alan työntekijöiltä kehitysvammaisten päihdeongelmasta. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia ovat

  • Kehitysvammaiset ihmiset eivät juo alkoholia sen enempää kuin muutkaan ihmiset.
  • Kymmenellä prosentilla kehitysvammaisista on alkoholin kanssa ongelmia.
  • Puolet alan työntekijöistä on kohdannut ongelman.
  • Päihdeongelmaa kohdataan eniten erityisammattikoulussa.

Suomalaisista kymmenen prosenttia eli noin 500 000 ihmistä juo liikaa alkoholia. Päihderiippuvaisille suunnattuja palveluja ja hoitoja käyttää 40 000 suomalaista vuosittain. Kehitysvammaisista ihmisistä noin kymmenelle prosentille alkoholi on ongelma.

Mitä itsenäisemmin kehitysvammainen asuu ja elää sitä suurempi riski hänellä on jäädä koukkuun. Sininauhaliiton kartoituksessa kysyttiin kehitysvammapalvelujen työntekijöiden kokemuksia kehitysvammaisten päihdeongelmista. Samalla selvitettiin henkilöstön koulutustarvetta.

Nuorten päihdekokeilut

Lähes puolet kehitysvammapalvelujen työntekijöistä on kartoituksen mukaan kohdannut työssään päihdeongelmaisia kehitysvammaisia. Päihderiippuvuuden riski kasvaa asumismuodon muuttuessa autetusta itsenäisempään asumiseen. Erityisammattikouluissa alkoholia käyttävistä opiskelijoista henkilökunta arvioi viidenneksen olevan suurkuluttajia. Moni- ja vaikeavammaisilla ongelmia alkoholin kanssa on selvästi vähemmän. Eniten päihdeongelmista ovat huolissaan nuorten kehitysvammaisten vanhemmat ja lähipiiri. Nuoruus on kokeilujen ja omien rajojen etsimisen aikaa. Nuori tutustuu ensimmäistä kertaa alkoholiin ja testaa juomatapojaan.

Alkoholijuomien tarjonta on Suomessa lisääntynyt viime vuosina selvästi. Hinnat laskivat merkittävästi keväällä 2004. Tämä vaikuttaa koko kansan juomiseen ja erityisesti nuoriin. Juuri nuorille markkinoidaan entistä tehokkaammin erilaisia siidereitä, lonkeroita ja oluita. Mainoksissa alkoholi on osa trendikästä elämäntapaa. Kartoituksessa ja keskusteluissa on selvinnyt, että erityisammattikouluissa päihteet aiheuttavat eniten ongelmia.

Nuoren muutto pois kotoa ja itsenäistyminen ovat otollista aikaa kokeiluille. Kehitysvammaisten ihmisten integroituminen yhä enenevässä määrin yhteiskuntaan integroi heidät mukaan myös vallitsevaan alkoholi- ja huumekulttuuriin.

Teksti: toimittaja Hanna Hyväri

Lisätietoa