Kelan etuudet

Kun raskaus on kestänyt 22 viikkoa, odottava äiti saa neuvolasta raskaustodistuksen äitiysavustuksen, äitiysrahan ja lapsilisän hakemiseksi. Näitä tukia on haettava Kelasta viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa.

Äitiysavustus

Äiti voi valita, ottaako äitiysavustuksen äitiyspakkauksena vai äitiysrahana. Äitiyspakkaus toimitetaan äidille postitse, äitiysraha maksetaan yleensä saajan pankkitilille.

Äitiysraha

Oikeus äitiysrahaan alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Oikeus varhennettuun äitiysrahaan alkaa 50-31 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Äitiysrahakausi kestää 105 arkipäivää (lauantait lasketaan mukaan). Äitiysrahan ensimmäisen erän voi nostaa viimeisenä arkipäivänä ennen laskettua aikaa.

Vanhempainvapaa

Vanhempainrahakausi alkaa äitiysrahakauden päätyttyä. Se kestää 158 arkipäivää (lauantait lasketaan mukaan). Vanhempainrahaa haetaan äitiysrahahakemuksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään kuukausi ennen äitiysrahakauden loppua. Vanhempainrahaa voidaan maksaa joko äidille tai isälle.

Isyysvapaa

Isä voi pitää isyysvapaata kolme viikkoa (18 arkipäivää). Isä voi itse päättää, milloin haluaa isyysvapaansa pitää, joko heti lapsen synnyttyä tai myöhemmin. Isyysvapaan voi pitää yhtäjaksoisesti tai enintään neljässä jaksossa. Isyysvapaasta pitää ilmoittaa työnantajalle kaksi kuukautta ennen kuin vapaa alkaa. Isyysrahaa voidaan hakea samalla kun muitakin etuuksia, mutta viimeistään kahden kuukauden kuluessa vanhempainrahakauden päättymisestä. Isyysraha maksetaan siis jälkikäteen.

Isäkuukausi

Isyysvapaan lisäksi isä voi pitää isäkuukauden. Kun vanhempainrahakauden lopusta käytetään vähintään 12 arkipäivää, saa vapaata 1-24 ylimääräistä arkipäivää. Tätä jaksoa kutsutaan isäkuukaudeksi. Isäkuukausi on yhdenjaksoinen kausi, joka voi olla enintään 36 arkipäivää ja vähintään 13 arkipäivää. Arkipäiviin luetaan päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Hoitovapaa

Jos jompikumpi vanhemmista jää hoitovapaalle vanhempainrahakauden jälkeen, on siitä ilmoitettava työnantajalle viimeistään kahta kuukautta ennen kuin hoitovapaa aloitetaan. Hoitovapaa voi alkaa heti vanhempainvapaan jatkoksi tai myöhemmin. Oikeus hoitovapaaseen kestää kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.