Kiintymyssuhdevaurion vaikutukset

FASD-lapsilla tyypillisesti ei ole kyse pelkästä keskushermostovauriosta, vaan lisäksi heillä on usein tavanomaisesta poikkeavat kasvukokemukset ja tätä kautta turvaton kiintymyssuhdemalli. Turvaton kiintymyssuhde liitetään varhaisiin kasvuolosuhteisiin.

Tähän voidaan liittää myös toinen näkökulma: FASD-lapset ovat usein vastasyntyneinä itkuisia ja syömis- ja nukkumisvaikeudet ovat heillä tavallisia. Nämä lapsen piirteet tuottavat haasteita varhaiseen hoiva- ja vuorovaikutussuhteeseen. FASD-lapsille on tavallista myös muita lapsia heikompi kyky tottua ympäristön ärsykkeisiin, ja saattaa olla, että tällä on suora vaikutus kiintymyssuhteen kehittymiseen. Toisin sanoen, vaikka lapsen kasvuympäristö olisikin kunnossa, lapsen käytös voi joka tapauksessa tuottaa haasteita vuorovaikutussuhteeseen.

Sekä yksilön että ympäristön ominaisuudet vaikuttavat vuorovaikutukseen. Sosiaalisiin tilanteisiin ja ympäristöön astuminen ja sen suhteen jäsentyminen voi olla FASD-lapsille vaikeaa. Myös tilanteisiin sopeutuminen on tyypillinen ongelmakohta: uudet tilanteet aiheuttavat sen, että lapsi voi olla vähän aikaa lukossa.