Kirjallisuutta ja muuta materiaalia

 • Aalberg, Veikko & Siimes, Martti A. (1999) Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Jyväskylä: Gummerus.
 • Andersson, Birgitta (2006) Sarjakuvitettu keskustelu. Haukkarannan koulu.
 • Godsen, Sue ja Agace, Mel (2003) Seksikirja, WSOY. Kirjassa selkeät ja hyvät kuvat ja teksti lyhyttä. Kirja soveltuu muun muassa itsetyydytyksen opetteluun.
 • Aigner, Gertrude & Centerwall, Erik (1999) Lapset ja seksuaalisuus. Tampere: Tammer-Paino.
 • Fenwick, E. & Smith, T. (1994) Murrosiästä aikuisuuteen. Selviytymisopas nuorille ja heidän vanhemmilleen. Suom. & toim. Mäkelä, M. & Mäkelä, E. Helsinki: WSOY.
 • Gravelle, Karen, Castro, Nick & Castro, Chava (1998) Mitä tytöt eivät rohkene kysyä... mutta tahtovat tietää! Juva: WSOY.
 • Gravelle, Karen, Castro, Nick & Castro, Chava (1999) Mitä pojat eivät rohkene kysyä... mutta tahtovat tietää! Juva: WSOY.
 • Heikura, Ulla ja Kujanpää, Sari (2006) Sosiaaliset tarinat. Haukkarannan koulu.
 • Ilmonen, Tuisku & Karanka, Irene (2001) Iloinen soturi ja suloinen kuningatar - seksuaalikasvatuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
 • Joensuu, Jyrki (1994) Keskustelen seksistä lapsen kanssa. Jyväskylä: Gummerus.
 • Karanka, Irene (1998) Riistosta, hyväksikäytöstä, turva- ja seksuaalikasvatuksesta. Tukiviesti 28 (1), 31-34.
 • Keinänen, Eero & Säävälä; Hannu (1998) Asiaa nuorelle miehelle. Helsinki: Väestöliitto.
 • Korteniemi-Poikela ja Cacciatore (2000) Seksuaalisuuden portaat/Sexualiteten steg för steg, Opetushallitus.
 • Pukki, Heta (2007) Näkökulmia seksuaalisuuteen autismin kirjolla. Autismikulttuuri, tutkimustietoja ja seksuaalisuuskasvatus. Autismi- ja Aspererliitto ry.
 • Puupponen, Hannu & Huttunen, Riitta-Leena (1996) Rakastaa, ei rakasta... Selviydytään elämässä-projekti. Osa 6. Ryhmäläisten opas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Helsinki: Express.
 • Puupponen, Hannu & Huttunen, Riitta-Leena (1996) Rakastaa, ei rakasta... Selviydytään elämässä-projekti. Osa 6. Vetäjän opas. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Helsinki: Express.
 • Rajala, Pertti (2008) Kahden. Rakkaudesta ja seksistä selkokielellä. Kehitysvammaliitto. Helsinki: Kirjapaino OMA.
 • Rosenberg, Leena, Skott, Sari & Keränen, Anne (2000) Suuri seksivälineopas. Painosuma Väestöliiton taitelehtiset.
 • Vuori-Holopainen, Elina & Suhonen, Satu (2014) Kehitysvammaisen nuoren kuukautishäiriöt ja raskauden ehkäisy (www.potilaanlaakarilehti.fi). Potilaan lääkärilehti.
Lisätietoa