Koulukuljetus

Koululaisilla on oikeus koulukuljetukseen, jos matka kouluun on pitkä (yli 5 km) tai vaarallinen. Kuljetukseen ovat oikeutettuja myös lapset, joille koulumatka on liian rasittava esimerkiksi vamman takia.

Vaikeavammaisilla koululaisilla, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja, on oikeus kuljetuspalveluun. Koulu hoitaa koulukuljetusasiat yhteistyössä huoltajien kanssa.

Myös lapsilla, jotka osallistuvat aamu- ja iltapäivätoimintaan, on mahdollisuus koulumatkaetuun.

Lisätietoja saa kotikunnan koulutoimesta.

Koulukuljetuksesta säädetään perusopetuslain kohdissa 32§ ja 8a.