Kromosomin 22q11.2-deleetio-oireyhtymä

Kromosomin 22q11.2-deleetio-oireyhtymästä puhuttaessa käytettiin aijemmin laajalti nimitystä CATCH-22-oireyhtymä. Siihen liittyy tavallisesti mm. sydämen rakennepoikkeavuutta, poikkeavia kasvonpiirteitä ja suulakihalkio. Myös oppimisvaikeudet ovat tavallisia.

Lisätietoa 

Vieraskielinen materiaali