Kuka tukee?

Tavallisimmin ihmiset saavat emotionaalista tukea läheisistä ihmissuhteista. Jaamme kaikkein merkityksellisimmät asiat ja tuntemuksemme niiden ihmisten kanssa, joihin luotamme ja joihin meillä on vahva tunneside.

Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla merkityksellisiä ihmissuhteita saattaa olla vähän, ja heidän sosiaaliset verkostonsa voivat olla hauraat. Kehitysvammaisten henkilöiden ihmissuhteiden syntymisen ja ylläpitämisen tukemisessa onkin ymmärrettävä näiden suhteiden merkityksellisyys emotionaalisen tuen lähteenä. Myös vertaistuki on loistava, joskin usein alihyödynnetty, voimavara.

Alan ammattilaiset keskeisessä roolissa

Monen kehitysvammaisen henkilön kohdalla merkittävä emotionaalisen tuen lähde on erilaisissa palveluissa työskentelevät työntekijät. Työntekijät ovat kuvanneet omaa rooliaan muun muassa asukkaan puolen pitäjänä ja luottohenkilönä, keskustelukumppanina ja välittäjänä.

Arjessa haasteeksi voi muotoutua se, että keskustelutarpeita tulisi kyetä ennakoimaan, jotta keskusteluhetket voitaisiin sijoittaa sellaisiin ajankohtiin, jolloin ei ole menossa mitään kiireellistä.

Emotionaalisessa tuessa on kuitenkin tärkeää se, että tukea on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee. Jotkut asiat voivat odottaa, toiset eivät. On eri asia odottaa sitä, että joku tulee auttamaan siivouksessa kuin jäädä yksin miettimään jotakin mieltä kuohuttavaa ja ehkä pelottavaakin asiaa. Erilaiset tukikeskustelukäytännöt ovat tarvittaessa hyvä lisä, mutta ne eivät voi korvata arkista emotionaalista tukea.