Kun terveydenhoidosta syntyy paljon menoja

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen huoltajan maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella. Kun maksukatto täyttyy, asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivämaksu.

Lisäkorvaus suurista lääkemenoista eli lääkekatto

Osa lääkekuluista maksetaan aina itse ns. omavastuuosuutena. Jos saman kalenterivuoden aikana korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksetut omavastuuosuudet ylittävät 610,37 euroa (vuoden 2016 tieto), on henkilöllä oikeus lisäkorvaukseen.

Kela seuraa lisäkorvaukseen oikeuttavan vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun omavastuuosuus on ylittynyt, Kela lähettää asiasta tiedon. Samalla saa lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa esitettäväksi. Kun apteekissa esittää Kela-kortin ja Kelan lähettämän ilmoituksen jokaisen reseptilääkeoston yhteydessä, saa lääkkeiden lisäkorvauksen suorakorvauksena.

Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi) voi seurata vuotuisen omavastuuosuuden kertymistä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Korvausten maksaminen perustuu lakiin sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, asetukseen sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja sairausvakuutuslakiin 9§.