Kuntoutusjaksot

Jos kehitysvammaisella henkilöllä on vakavia ongelmia, joita ei ole pystytty ratkaisemaan oman kunnan palvelujen puitteissa, hän voi hakeutua kuntoutusjaksolle. Kuntoutusjaksoja tarjoavat erityishuoltopiirien laitoshoidon kuntoutusyksiköt.

Kuntoutusjakson pituus riippuu asiakkaan tarpeista. Lyhytaikaisjaksolla voidaan tarkistaa esim. asiakkaan kuntoutussuunnitelma, lääkitys tai apuvälinetarve. Kuntoutus järjestetään asiakkaan kuntoutus- tai hoitosuunnitelman mukaan yhteistyössä vanhempien, kotikunnan ja asumisyhteisön kanssa.

Kuntoutusjakson aikana kuntoutuskeskus järjestää ja kustantaa kaikki kuntoutukseen, hoitoon ja tutkimuksiin kuuluvat palvelut. Myös matkustamiskustannukset kuntoutuskeskukseen ja pois kuuluvat palvelun hintaan. Asiakas maksaa lyhytaikaishoidossa erikseen määrätyn vuorokausimaksun. Pitkäaikaishoidossa (yli 3 kk) asiakkaan ns. ylläpitomaksu määräytyy henkilökohtaisten tulojen mukaan.

Maksuista saa lisätietoja kuntoutuskeskuksen ja kehitysvammapoliklinikoiden sosiaalityöntekijöiltä.

Kuntoutusjaksoja järjestävät erityishuoltopiirit ja järjestöt. Vastuu järjestämisestä kuuluu sosiaalitoimelle ja Kelalle.

Järjestämisvastuu perustuu asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta 3 § 6 kohta (So 306), lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta 2 § (So 206) ja lakiin Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 3 § (So 302).