Lapsen vanhemmuus ja kehitysvamma

Noin viidestä seitsemään prosenttia kehitysvammaisista ihmisistä tulee vanhemmiksi. Huomattavasti useampi kuitenkin unelmoi vanhemmuudesta ja omasta perheestä. Osalle ihmisistä vauvankaipuu voi olla todella kipeä ja herkkä asia.

Kehitysvamma ja lapsihaaveet

Unelmat vanhemmuudesta on otettava aina vakavasti. Tukea tarvitsevan henkilön kanssa on keskusteltava vanhemmuudesta ja vauva-asioista aina kun unelmat aktivoituvat. Keskustelun tukena voidaan käyttää esimerkiksi tukikuvia. Ne usein auttavat asioiden ymmärtämistä. Tukikuvia löytyy esimerkiksi Papunetin kuvapankista. 

Joskus keskustelun lisäksi voi olla hyväksi käydä lapsiperheissä tutustumassa toisten lapsiin ja lapsiperhearkeen.

Vauvahaaveiden käsittelyyn ja vauvanhoidon harjoitteluun voi vuokrata Tukiliitosta "Real Care Baby" -nuken. 
Nukkea hoidetaan kuten oikeaa vauvaa. Real Care Baby vaatii ruokaa, unta, leikkiä sekä puhtaudesta huolehtimista.
Nuken hoitamisen avulla henkilö saa käytännön kokemusta vauvan hoidosta ja samalla käsitellä vauvahaaveisiin liittyviä asioita.

Lapsen vanhempi, jolla on kehitysvamma

Oikeanlainen ja riittävä ammattilaisten tuki voi olla ratkaisevan tärkeää, kun vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.

Lasten kasvatukseen ja lapsiperheen pärjäämiseen vaikuttaa moni asia, esimerkiksi toimiva epävirallinen verkosto sukulaisineen ja läheisineen. Vanhemman kehitysvamma tai oppimisen vaikeus on kuitenkin seikka, joka on otettava huomioon. Usein tärkein apu, mitä ammattilainen voi antaa liittyy arjen pieniin, toistuviin pulmakohtiin.

Tukiliitto on julkaissut lapsiperheiden kanssa työtä tekevien ammattilaisten tueksi 'Vanhemmuuden tukena - Tapoja työskennellä perheiden kanssa, jossa vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia' - kirjasen (pdf-tiedosto). Kannattaa tutustua tähän. 

Kaikki perheet, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai oppimisen vaikeuksia, eivät tarvitse erityistä ammatillista tukea. Perhettä ei tarvitse tukea vain siksi, että tiedetään, että vanhemmalla on kehitysvamma tai oppimisen vaikeuksia.

Lisätietoa 
  • Henttonen, Pia (2010) Monimuotoista tukea. - Perheiden tukeminen työntekijän näkökulmasta, kun vanhemmalla on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa. Enemmän otetta ja osallisuutta -projektiin liittyvän työntekijäkartoituksen tuloksia. Ylöjärvi: Kehitysvammaisten Tukiliitto.
  • Kantojärvi, Aila (2009a) Ajattelen että mennään eteenpäin. Vanhemmat ja kokemukset tuesta. Enemmän otetta ja osallisuutta projektiin liittyvän tutkimuksen tuloksia. Ylöjärvi: Kehitysvammaisten Tukiliitto.