Lapsesta nuoreksi

Murrosikä on nuorelle kasvun aikaa. Hän muuttuu monella tavalla kasvaessaan kohti aikuisuutta. Kehitysvamma voi tuoda tällöin mukanaan haasteita. Murrosiässä kasvua tapahtuu ainakin seuraavilla neljällä eri tasolla.

  • Biologisesti: jokaisesta kasvaa mies tai nainen, omaan tahtiinsa.
  • Järjellisesti: opitaan omaksumaan, ymmärtämään ja sisäistämään tietoa. Erilaiset valinnat elämässä tehdään perustuen oikeaan ja hyvään tietoon.
  • Sosiaalisesti: opetellaan vuorovaikutustaitoja, sitä, miten tulla toimeen muiden kanssa. Aluksi opetellaan ystävyyden pelisääntöjä ja myöhemmin näitä samaisia taitoja käytetään seurustelussa.
  • Emotionaalisesti: opitaan tunnistamaan, kokemaan, ymmärtämään ja hallitsemaan erilaisia tunteita.

Kehitysvamma voi aiheuttaa viivettä jokaisella tasolla. Kehitysvamma voi myös vaikeuttaa esimerkiksi seksuaalisten impulssien tunnistamista sekä tunteiden ja vuorovaikutuksen oppimista.

Lisätietoa 

Murrosikä, Väestöliitto