Lasten, nuorten ja perheiden asemaa vahvistavat käytännöt

Erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten yksikkö (ERHO)

Tampereella toimiva ERHO tarjoaa palveluja alaikäisille lapsille, joilla on erityisen vaativaa hoitoa tarvitseva vamma tai pitkäaikaissairaus.

Lapsia ja heidän perheitään tuetaan sekä yksikössä että kotona. Yksikön kautta järjestetään myös perhetyötä ja omaishoidon tuen vapaita. Lisäksi yksikkö vastaa vaativaa hoitoa ja tukea tarvitsevien lasten tilapäishoidosta sekä erityisoppilaiden kesäajan hoidosta.

Työtapa on perhekeskeinen: asiakasperhe on keskiössä ja määrittelee itse omat tarpeensa ja voimavaransa. Perheiltä nouseviin tarpeisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Vanhemmille järjestetään myös vanhempienryhmä, joka tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen.

Lisätietoja: Tampereen kaupunki/ERHO-yksikkö, yksikön esimies Katriina Turku, puh. 040 800 7398, katriina.turku(at)tampere.fi.

Nuorten erityisasumisyksikkö

Lappeenrannassa sijaitsevassa nuorten erityisasumisyksikössä on kehitetty valokuvien käyttöä toiminnanohjauksen tukena. Kuvien avulla nuori oppii uusia taitoja, itsetunto kasvaa, toimintakyky lisääntyy, siirtymätilanteet helpottuvat ja ohjauksen tarve vähenee. Näin ollen tulevaisuudessa asumisratkaisu voi olla itsenäisempi.

Käytettävät valokuvat otetaan asiakkaan omasta ympäristöstä ja juuri niistä välineistä, joita kyseinen asiakas käyttää. Kuvallisia ohjeita on tehty mm. aamutoimista ja pyykinpesusta. Myös ostoslistat kuvitetaan tarvittaessa.

Tablettitietokoneessa toimiva kuvapuhelin-käytäntö selkeyttää ja tukee viestintää sekä helpottaa kommunikointia omissa asunnoissaan asuvien asiakkaiden kanssa. Kuvan ja äänen yhdistelmä luo asiakkaalle turvaa ja rauhoittaa häntä tilanteessa, jossa ohjaaja ei ole fyysisesti samassa tilassa.

Kuvapuhelinyhteys mahdollistaa asiakkaalle asian tai tilanteen näyttämisen ja antaa ohjaajalle hyvän kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta ja asiakkaan avuntarpeesta. Lisäksi kuvapuhelinyhteys mahdollistaa itsenäisemmän asumismuodon. Se on mm. mahdollistanut muuton omaan asuntoon, jossa ei ole yövalvontaa.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/vammaispalvelut, palveluesimies Hanna Puustinen, puh. 040 6511 554, hanna.puustinen(at)eksote.fi.

Lasten ja nuorten lyhytaikaishoito

Kårkulla kuntayhtymän Piukkalassa järjestettävä lasten ja nuorten lyhytaikaishoito on räätälöity perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Lyhytaikaishoitoa järjestetään viikonloppuisin, perjantai-iltapäivästä klo 16 sunnuntai-iltapäivään klo 16, sekä koulujen loma-aikoina.

Toiminta järjestetään tilassa, joka toimii arkisin koulun asuntolana.

Sama henkilökunta työskentelee arkisin koulun asuntolassa ja viikonloppuisin lyhytaikaishoidossa. Henkilökunnan kokoonpanossa on huomioitu sekä pitkän työkokemuksen kerryttämä osaaminen että nuorempien työntekijöiden nuorisokulttuuriin ja informaatioteknologiaan liittyvä osaaminen.

Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt, puh. 0247 431 200, sofia.ulfstedt(at)karkulla.fi, asumispalvelujen kehittäjä Susanne Tuure, puh. 0247 431 348, susanne.tuure(at)karkulla.fi.

Kuvien käyttö nuorten arjen tukena

Liedon Littoisissa sijaitsevan Palomäen ja Verkarannan asumisyksiköissä kuvien käyttö mahdollistaa asiakkaille mahdollisimman itsenäisen toiminnan ja tuetun valintojen tekemisen. Kuvien käyttö tuottaa myös onnistuneita vuorovaikutustilanteita.

Yksiköissä asiakkaille on käytössään kuvitetut päivä- ja viikko-ohjelmat sekä toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin (esim. aamutoimet, silmälasien pesu). Kuvien käyttö auttaa asiakasta jäsentämään toimintaa ja pilkkomaan erilaisia toimintoja osiin, vaiheistamaan niitä. Lisäksi kuvien käyttö parantaa toiminnan ennakoitavuutta, rauhoittaa asiakkaita ja vähentää haastavaa käyttäytymistä.

Lisätietoja: KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus/Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kehittämiskoordinaattori Pirjo Valtonen, puh. 040 5132 716, pirjo.valtonen(at)kto-vs.fi.

Yhteistyö lasten ja nuorten perheiden kanssa

Rovaniemellä Kasperikodissa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaina olevien lasten ja nuorten perheiden kanssa. Perheet tulevat kuulluksi ja heidän toiveensa ja tottumuksensa huomioidaan.

Tiivis yhteistyö perheiden kanssa auttaa yksilöllisen tuen järjestämisessä ja yksilöllisten toimintakäytäntöjen luomisessa. Perheet voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä yksikköön ja vierailla, tarvittaessa myös yöpyä, yksikössä.

Muutot suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä perheiden kanssa, ja tukea tarjotaan muuttajan ohella myös hänen läheisilleen. Kerran kuussa järjestettävä vanhempien ryhmä tarjoaa vertaistukea. Yksikössä on käytössä Huomaan-palvelulupaus.

Lisätietoja: Kasperikoti Oy, toimitusjohtaja Sari Poikajärvi, puh. 0400 784 884, sari.poikajarvi(at)kasperikoti.fi.