Leikki-ikä

Leikki-iässä FAS- ja muiden FASD-lasten tyypillisin piirre on ylivilkkaus. Lapset ovat koko ajan liikkeessä ja keskittyminen on lyhytjänteistä. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat ovat yleisiä. FASD-lapset ovat tyypillisesti hyvin luottavaisia vieraitakin ihmisiä kohtaan, mikä saattaa aiheuttaa ongelmatilanteita.

Monesti lapsilta puuttuu vaarantaju, eli he eivät ymmärrä, mitä jostain teosta voi seurata. Tällainen lapsi vaatii paljon valvontaa ja kärsivällisyyttä. Uniongelmat voivat jatkua leikki-ikäisillä lapsilla. Lapset ovat usein hentorakenteisia ja he syövät hyvin valikoivasti.

Leikki-ikä on tärkeää aikaa lasten sosiaalisten taitojen kartuttamisen kannalta. Päivähoito on FASD-lapsen kuntoutukselle merkityksellistä. Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus harjoitella vuorovaikutusta lasten ja aikuisten kanssa. Nykyään lähtökohtana on, että lapsi on tavallisessa päiväkodissa tarvittavin erityisjärjestelyin. Joskus on perusteltua, että lapsi on erityispäiväkodissa, jossa henkilökunta osaa ottaa huomioon lapsen erityistarpeet.

Lisätietoa 
  • Valkonen, Kirsi (2004) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
  • Asikainen, Anna (2003) FAS-palveluopas. Opas perheille ja yhteistyötahoille. Helsinki: Kehitysvammaliitto.