Liikkuminen

Liikkumiseen voi hakea kuljetuspalvelua.

Jos henkilöllä on kohtuuttoman paljon vaikeuksia käyttää joukkoliikennettä, on hänellä subjektiivinen oikeus saada kuljetuspalveluja.

Vaikeavammaisen lapsen perhe voi saada avustusta kotikunnalta auton hankintaan.

Tarjolla on myös muita liikkumiseen liittyviä palveluita ja tukia. Koululaisilla on oikeus koulukuljetukseen, jos matka kouluun on pitkä (yli 5 km) tai vaarallinen. Kuljetukseen ovat oikeutettuja myös lapset, joille koulumatka on liian rasittava esimerkiksi vamman takia. Koulu hoitaa koulukuljetusasiat yhteistyössä huoltajien kanssa.

Auton hankintaan on mahdollista saada avustusta.

Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjä matkoja.

Perhe, jossa on aikuinen vammainen perheenjäsen, voi saada ajoneuvoverosta vapautuksen.