Mitä seksuaalisuus on?

Seksuaalisuus suppeasti ymmärrettynä liitetään vain sukupuolielimien toimintoihin, kuten masturbointiin tai yhdyntään. Seksuaalisuus on kuitenkin paljon enemmän. Laajasti ymmärrettynä seksuaalisuus merkitsee kaikenlaista ruumiillisen nautinnon ja mielihyvän kokemista. Esimerkiksi mielihyvää ja nautintoa voivat tuottaa hyväilyt ja toisen ihmisen läheisyys. Jos seksuaalisuus määritellään esimerkiksi vain yhdyntänä, niin henkilö, jolla ei ole kumppania tai henkilö, joka ei jostakin syystä voi tai halua olla yhdynnässä, saatetaan nähdä epänormaalina tai perverssinä.

Seksuaalisuus on opittu asia

Seksuaalisuus on vietti, osa ihmisen biologiaa ja fysiologiaa. Seksuaalisuus on myös sosiaalisesti rakentunut ilmiö. Tämä tarkoittaa, että käsityksiin seksuaalisuudesta ja sille annettuihin merkityksiin ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat eri aikakaudet ja kulttuuri.

Esimerkiksi suhtautuminen miehen ja naisen seksuaaliseen käyttäytymiseen on muuttunut. Ennen naisen oli suotavaa olla yhdynnän aikana passiivinen kohde ja mies oli aktiivinen toimija. Nykyisin myös naisen seksuaalinen aktiivisuus hyväksytään.

Lainsäädännöllä ohjataan seksuaalista käyttäytymistä

Seksuaalisuus on myös yhteiskunnallisesti säädeltyä, ja lainsäädäntö kriminalisoi tietyn seksuaalisen käyttäytymisen, äärimmäisinä esimerkkeinä raiskaus, insesti ja pedofilia. Seksuaaliseksi sosialisaatioksi kutsutaan sitä prosessia, jossa yksilö oppii, omaksuu ja sisäistää yhteiskunnan ja yhteisön välittämät käsitykset seksuaalisuudesta.

Kukin määrittelee seksuaalisuuden itse

Tämän lisäksi seksuaalisuus saa merkityksensä niistä ominaisuuksista, joita yksilö omalle seksuaalisuudelleen antaa. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi, ajatteleeko yksilö itseään seksuaalisena olentona vai ei, mitä seksuaalisuus hänen elämässään merkitsee ja miten hän toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan.

Ihminen on ehkä paljaimmillaan ja haavoittuvaisin juuri seksuaalisuuden alueella, koska siihen yleensä sisältyy syvä intiimiyden kokemus. Tavallisimmin seksuaalisuus on nautintoa, onnea ja tyytyväisyyttä tuottava asia. Toisinaan se saatetaan kokea pelottavaksi, koska siihen voi liittyä myös hyväksikäyttöä.

Aikuisen tyttären tai pojan seksuaalisuus saattaa aiheuttaa pelkoja

Seksuaalisuudesta saatavan ilon ja mielihyvän unohtaminen ja vahingoittamisen sekä hyväksikäytön pelko saattaa johtaa siihen, että esimerkiksi vanhemmat eivät salli aikuiselle lapselleen seksielämää. Tämä saattaa johtua siitä, että he eivät seksuaalisuuden yksityisyyden ja intiimiyden vuoksi voisi olla paikalla suojelemassa.