Ohjaus itsetyydytykseen ja seksiin

1. Kommunikaation keinot

 • millä keinoin tämän henkilön kanssa parhaiten käsittelee asiaa
 • tieto mahdollisimman monen aistikanavan kautta

2. Oma tila

 • missä tilassa on apuvälineiden paikka
 • missä on oma tila

3. Oma aika

 • mikä aika on mahdollinen ja sopiva
 • tarvittaessa miten usein ja miten pitkään

4. Ohjaus

 • mielellään yksi ja sama LUOTETTU henkilö ohjaa mahdollisimman pienin keinoin: tavoitteena itsenäinen toiminta

5. Toiminta

 • mitä pitää tehdä ennen itsetyydytyksen/seksin aloittamista
 • etenemisjärjestys
 • mitä pitää tehdä itsetyydytyksen/seksin jälkeen
 • mahdollisten apuvälineiden käyttö

6. Arviointi ja seuranta

 • miten henkilö itse arvioi toiminnan tyydyttävyyden
 • miten ohjaaja ja muut lähihenkilöt arvioivat (vaikutukset henkilön käyttäytymiseen)
 • pitääkö antaa lisäohjausta, muuttaa jotain

7. Yhteistyö

 • kaikki noudattavat samoja periaatteita
 • ohjaajalla ja hankkeella on lähiympäristön tuki

8. Tavoitteena itsenäinen toiminta

 • ohjaus ja mahdollistaminen luo puitteet uuden asian oppimiselle
 • ohjaus muuttuu ja vähenee, kun henkilö oppii ja tulee omatoimisemmaksi

Lähteet ja lisätietoa:

 • Pia Henttonen (2009) PP-esitys ohjaus itsetyydytykseen ja seksiin.
 • Suzi Godsen ja Mel Agace (2003) Seksikirja, WSOY. Kirjassa selkeät ja hyvät kuvat ja teksti lyhyttä. Kirja soveltuu mm. itsetyydytyksen opetteluun.
Lisätietoa 

Seksuaalisuudesta selkokielellä (Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille 2012-2016 -projekti)