Opintopiiriaineistot YK:n vammaissopimuksesta

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista vahvistaa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja (YK:n vammaissopimus) on tärkeä asiakirja. Sen ratifioineet YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vahvistamaan vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista.

 • Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen vuonna 2016.
 • Ratifiointi tarkoittaa sitä, että Suomi on sitoutunut kansallisen lainsäädännön muuttamiseen. Suomi on lupautunut tekemään sellaisia muutoksia lainsäädäntöön, ettei kansallinen laki ole ristiriidassa YK:n vammaissopimuksen kanssa.
 • Ratifiointiprosessia valvoo Suomen hallitus.

Hoivan kohteesta oikeuksien haltijaksi

Vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen asema on muuttunut hoivan kohteesta kohti oikeuksien haltijoiden asemaa. YK:n vammaissopimus on tärkeä asiakirja tässä muutoksessa. Sopimus vahvistaa ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.

YK:n vammaissopimukseen nojaten ihmiset voivat vaatia oikeuksiensa toteutumista sekä tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä vapaasti.

 • Ketään ei saa syrjiä vamman tai sairauden perusteella.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edellyttää sitä, että yhteiskuntamme muuttuu kohti

 • esteettömämpää ympäristöä
 • saavutettavampaa digitaalista maailmaa.
 • tiedon ja viestinnän saavutettavuutta.
 • tasavertaisia valinnanmahdollisuuksia vammasta riippumatta.

Sopimuksen allekirjoittaessaan Suomi sitoutui myös siihen, että vammaisten ihmisten oikeudet tuodaan vammaisten ihmisten tietoisuuteen. Myös Verneri.net haluaa nostaa vammaisten ihmisten oikeudet esille.

Verneri.netistä löytyy helppoja ja selkokielisiä opiskelusisältöjä YK:n vammaissopimuksesta.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien opiskelu on hyödyllistä ja mukavaa ja helppoa Verneri.netin selkokielisten aineistojen avulla

Monet ihmiset tarvitsevat tukea opiskelussa. Jos olet omainen, työntekijä tai esimerkiksi ystävä, voit kannustaa läheistäsi tutustumaan omiin oikeuksiinsa ja auttaa häntä oppimisessa. Samalla opit myös itse, kuinka voit tukea läheistäsi, jotta hänen ihmisoikeutensa toteutuvat paremmin.

 • Opiskella kannattaa pienessä ryhmässä tai vaikka kahdestaan.
 • Vammaissopimuksen sisältöön tutustuminen voi olla esimerkiksi osa päiväaikaisen toiminnan viikko-ohjelmaa.

Opiskelutavat valitaan opiskelijoiden toiveiden ja kykyjen pohjalta

Omia oikeuksiaan voi opiskella monella eri tavalla. Hyviä oppimistekniikoita ovat esimerkiksi:

 • keskustelu porukassa
 • piirtäminen
 • valokuvaaminen
 • näytteleminen

Oletko perustanut opintopiirin? Jos olet, ilmoita siitä meille! Keräämme palautetta opiskelijoilta, jotta voimme kehittää oppimateriaalia paremmaksi! Lähetä meille sähköpostia jos olet perustanut opintopiirin: verneri(ät)kvl.fi

Tutustu YK:n vammaissopimukseen tästä linkistä!