Opintopiiriaineistot YK:n vammaissopimuksesta

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista vahvistaa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista

YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja (YK:n vammaissopimus) on tärkeä asiakirja. Sen ratifioineet YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vahvistamaan vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia.

Suomi on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen vuonna 2016. Ratifiointi tarkoittaa sitä, että Suomi on sitoutunut kansallisen lainsäädännön muuttamiseen. Suomi on lupautunut tekemään sellaisia muutoksia lainsäädäntöön, ettei kansallinen laki ole ristiriidassa YK:n vammaissopimuksen sanoman kanssa.

Ratifiointiprosessia valvoo Suomen hallitus.

Hoivan kohteesta oikeuksien haltijaksi

Yhteiskunnan asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan muuttuvat. Vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen asema on muuttunut hoivan kohteesta kohti oikeuksien haltijoiden asemaa. Vammaissopimus on tärkeä asiakirja tässä muutoksessa. Sopimus vahvistaa ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.

YK:n vammaissopimukseen nojaten ihmiset voivat vaatia oikeuksiensa toteutumista sekä tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä vapaasti. Ketään ei saa syrjiä vamman tai sairauden perusteella.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edellyttää sitä, että yhteiskunta muuttuu kohti

 • esteettömäpää ympäristöä
 • saavutettavampaa digitaalista maailmaa.
 • tiedon ja viestinnän saavutettavuutta.
 • tasavertaisia valinnanmahdollisuuksia yhteiskunnassa vammasta riippumatta.
 • lisäksi sopimuksessa on sitouduttu siihen, että vammaisten ihmisten oikeudet on tuotava vammaisten ihmisten tietoisuuteen.

Opiskelkaa ihmisoikeuksia opintopiirissä!

YK:n vammaissopimus velvoittaa sitä, että ihmisoikeudet tuodaan myös vammaisten ihmisten tietoisuuteen. Oikeuksien opiskelu ei välttämättä ole helppoa itsenäisesti. Siksi Verneri.net on tuottanut valmista, selkokielistä ja helppoa opiskelumateriaalia YK:n vammaissopimuksesta.

Verneri.net kannustaa kaikkia perustamaan opintopiirejä vammaissopimuksen opiskeluun!

Opintopiireissä opiskelun tavoitteena on, että ihmiset oppivat tuntemaan paremmin omat oikeutensa. Jotkut vammaiset henkilöt tarvitsevat tukea oppimisessa. Siksi oppimisen tukena on hyvä olla läheinen ihminen. Omaisena tai työntekijänä tai vaikka ystävänä voit kannustaa läheistäsi tutustumaan omiin oikeuksiinsa ja auttaa häntä oppimisessa. Samalla opit, kuinka voit tukea läheistäsi, jotta hänen ihmisoikeutensa toteutuisivat paremmin.

Opintopiiriaineistot ovat julkaistu Verneri.netin selkopuolella.

Selkokielisellä sivustolla on ohjeita opintopiirien järjestämiseen, selkokielisiä oppimismateriaaleja ja
oppimistehtäviä, joita kuka tahansa voi vapaasti käyttää!

Pääset selkokielisiin aineistoihin tästä linkistä.

Opintopiirin voi järjestää esimerkiksi

 • asumisyksikkö,
 • työ- ja päivätoimintakeskus,
 • koululuokka tai -ryhmä,
 • paikallinen Me Itse -ryhmä
 • paikallisyhdistys
 • kaveriporukka

Oletko perustanut opintopiirin? Jos olet, ilmoita siitä meille! Keräämme palautetta opiskelijoilta, jotta voimme kehittää oppimateriaalia paremmaksi!

Voit antaa palautetta tästä linkistä!

Ihmisoikeuksien opiskelu tärkeää ja mukavaa yhdessä tekemistä!

Tutustu YK:n vammaissopimukseen tästä linkistä!