Päätös raskauden jatkosta

Jos sikiöllä on epäilty tai todettu kromosomipoikkeavuus tai muu vaikea kehityshäiriö, on raskaana olevalla ja tämän puolisolla kaksi vaihtoehtoa: jatkaa raskautta tai hakea Valviralta lupaa raskauden keskeytykseen. Lupa haeataan Valviralta vain, jos raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa, mutta alle 20 viikkoa. 

Jos lasta odottava pariskunta on raskauden jatkosta eri mieltä, on päätös viimekädessä äidin.

Tukea päätöksen tekoon

Kun perhe saa tiedon tulevan lapsen vammasta tai sairaudesta, joutuu perhe miettimään, mitä he tiedon kanssa tekevät. Perheen ei tarvitse olla asian kanssa yksin. Asiasta voi keskustella sairaalassa esimerkiksi lääkärin, sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän tai sairaalateologin kanssa.

Neuvolassa tukea on mahdollista saada terveydenhoitajalta ja lääkäriltä. Myös oman kunnan psykologiin tai mielenterveystoimistoon voi halutessaan ottaa yhteyttä.

Raskauden jatkaminen

Siinä tapauksessa, että vanhemmat päättävät jatkaa raskautta, järjestetään sen erityisseuranta. Jäljellä oleva raskausaika antaa aikaa sopeutua ja valmistautua vammaisen tai sairaan lapsen syntymään. Tietoa ja tukea on mahdollista saada sairaalasta sekä eri järjestöiltä. Vernerin sivuilla on tietoa perheiden saamasta tuesta sekä kokemuksia arjesta perheiltä, joilla on vammainen tai sairas lapsi.