Päihteet

Alkoholin liikakäyttöön liittyy terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia riskejä. Myös osa kehitysvammaisista henkilöistä kärsii alkoholismista tai lievemmistä alkoholin tuomista haitoista.

Riippuvuus on kyvyttömyyttä säädellä aineenkäyttöä. Pitkäaikainen käyttö kasvattaa elimistön kykyä sietää ainetta yhä enemmän. Riippuvuus on pitkäaikainen sairaus. Riippuvuutta voi syntyä muihinkin asioihin kuin päihteisiin kuten esimerkiksi pelaamiseen, internetin käyttöön tai seksiin.

Alkoholin juomiselle on kautta aikojen etsitty syytä. Juomista ei kuitenkaan pysty selittämään mikään yksittäinen tekijä. Juomisen syyt ovat usein samoja sekä vammaisilla että vammattomilla henkilöillä. Sininauhaliiton vammaisten päihdeprojektin projektikoodinaattorin Tero Hintsan mukaan asiaa ei ole kuitenkaan Suomessa tutkittu tieteellisesti.

Kehitysvammaisten ihmisten ja alkoholin suhteessa on erityispiirteitä, joiden takia ongelmiin on syytä puuttua. Kehitysvammainen nuori saattaa joutua mukaan sellaiseen toimintaan, jossa hänen heikkoa itsetuntoaan tai haavoittuvaa asemaansa käytetään hyväksi.

Tue kehitysvammaista läheistäsi päihteettömyydessä. Ohjaa hänet Verneri.netin selkokielisille sivuille, joissa kerrotaan: