Päivätoiminnan kehittäminen

Päivätoiminta ei tähtää työllistymiseen, vaan kuntoutukseen ja mielekkään päiväaikaisen toiminnan järjestämiseen. Päivätoiminta nykyisellään sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista.

Myös päivätoiminta kaipaa uudistusta. Suurissa ryhmissä toteutettavan massatoiminnan aika on ohi, sillä se ei vastaa yksilöllisiin tarpeisiin. Päivätoiminnan tulisi tarjota mielekästä toimintaa, jolloin kunkin vammaisen henkilön omien toivomusten ja tarpeiden tulisi määrätä sen sisältö.

Päivätoiminnan tarvetta lisää kehitysvammapalvelujen asiakkaiden ikääntyminen, mistä seuraa toimintakyvyn laskua ja avun ja tuen tarpeiden lisääntymistä.

Tulevaisuuden päivätoiminta

Kehitysvamma-alan neuvottelukunta (KVANK) on laatinut osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit. Laatukriteereiden tarkoituksena on viitoittaa suuntaa tulevaisuuden palveluille. Tulevaisuuden palveluissa tavoitteeksi asetetaan entistä selkeämmin vammaisten henkilöiden osallisuuden ja työllistymisen edistäminen.

Laatukriteerit on tarkoitettu työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, ostajille, käyttäjille ja valvontaviranomaisille.

Laatukriteereiden taustalla ovat mm. sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevien palvelujen kehittämistyö sekä 10.6.2016 voimaan astuva YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukeva työryhmä (nk. TEOS-työryhmä) ehdotti loppuraportissaan vuonna 2014, että sosiaalihuollon palvelut jakautuisivat jatkossa kahteen osaan: kohti työelämää vieviin palveluihin ja muuta osallisuutta tukeviin palveluihin. Lue lisää TEOS-työryhmän ehdotuksista.