Palkkatyö työhönvalmentajan tuella

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella viitataan toimintoihin, joiden avulla myös vaikeampia toimintarajoitteita omaava ihminen voi työllistyä palkkatöihin.

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset tekevät palkkatyötä tavallisilla työpaikoilla työhönvalmentajan tuella.

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen tausta-ajatuksena on se, että jokaisella ihmisellä on oikeus palkkatyöhön ja ansaita oma toimeentulonsa.

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen avulla palkkatöitä tekee noin 500 - 600 kehitysvammaista suomalaista. Heistä suurin osa on töissä kaupan alalla, siivous- tai kiinteistönhoitoalalla, ravintola-alalla tai toimistotöissä.

Työhönvalmentajia toimii työ-, toiminta- tai työhönvalmennuskeskuksissa. Myös työ- ja elinkeinotoimistot voivat tarjota työhönvalmennusta. Mikäli palkkatyö työhönvalmentajan tuella kiinnostaa, yhteyttä kannattaa ottaa oman kotikunnan vammaispalveluihin/kehitysvammapalveluihin ja tiedustella työhönvalmennuspalveluista.

Tukea työntekijälle, työnantajalle ja työyhteisölle

Työhönvalmentaja (työvalmentaja) toimii linkkinä työntekijän ja työnantajan välillä. Hän tukee työntekijää, työnantajaa ja työyhteisöä kaikissa työhön liittyvissä kysymyksissä. Työhönvalmentajan tuella työsuhde räätälöidään sellaiseksi, että työntekijän kyvyt kohtaavat työnantajan tarpeet.

Työntekijää työhönvalmentaja tukee

 • työnhaussa
 • työsuhdeneuvotteluissa
 • työtehtävien oppimisessa
 • työyhteisöön tutustumisessa
 • työssä kehittymisessä ja työn jatkumisen tukemisessa
 • työsuhteeseen liittyvissä seikoissa (esim. työsopimus, verokortti)

Työnantajaa työhönvalmentaja tukee

 • sopivan työntekijän etsimisessä
 • työsuhdeneuvotteluissa
 • työtehtävien etsimisessä ja räätälöinnissä
 • työntekijän perehdyttämisessä työhön, työyhteisöön ja työyhteisön sääntöihin
 • työsuhteeseen liittyvissä seikoissa (esim. työsopimus, palkkatuen ym. tukien hakeminen)

Työhönvalmentajan tuki on tarvittaessa pysyvää. Sen määrä ja laatu räätälöidään aina työntekijän, työnantajan ja työyhteisön yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Mahdollista! -opaskirjasarja auttaa työntekijää, työnantajaa sekä työhönvalmentajaa

Aula-työkodin Työelämän tuoreet tuulet -hankkeessa (www.aula-tyokoti.fi) julkaistu Mahdollista!-opaskirjasarja tarjoaa tietoa työnantajalle sekä menetelmiä ja työvälineitä työnhakijalle ja työvalmentajalle onnistuneiden työllistymisten lisäämiseksi.

Tuetun työllistymisen työhönvalmennus pähkinänkuoressa

 • Henkilö työskentelee tavallisella työpaikalla
 • Henkilö on työsuhteessa
 • Työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Henkilö saa tarvitsemansa tuen työn tekemiseen työhönvalmentajalta
 • noin 500 - 600 henkilöä
Lisätietoa