Palvelujen hyvät käytännöt

Asiakaskeskeinen tiimiohjaus

Eksotessa käytössä oleva asiakaskeskeinen tiimiohjaus pohjautuu LEAN-ajatteluun. Se tuottaa enemmän aikaa asiakkaille ja vie yksikön strategiset tavoitteet arjen konkreettiseksi toiminnaksi.

Asiakkaille pyritään antamaan mahdollisimman paljon henkilökohtaista aikaa. Työntekijöiden erilaisiin työtehtäviin käyttämää aikaa analysoidaan, ja arjesta etsitään mahdolliset aikavarkaat.

Palveluyksiköissä on valkotaulu, johon merkitään asiakkaiden suunnitelmat ja joka ohjaa henkilökunnan työtä. Asiakkaiden yksilöllisten suunnitelmien toteutumista seurataan ja analysoidaan.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, palveluesimies Terhi Määttä, puh. 040 1463 366, terhi.maatta(at)eksote.fi.

Hajautetun tukiasumisen toimintamalli

Asumisen ohjaus Kajaanissa sisältää kevyemmin ja vahvemmin tuettua tukiasumista. Periaatteena on mahdollisimman tavallinen asuminen tavallisella asuinalueella.

Asemakadun tukiasumisessa asukkaat asuvat kerrostaloissa keskellä kaupunkia. Asiakkaan tuen ja palvelujen tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa.

Asumisen ohjaaja käy kotikäynneillä tarpeen mukaan. Hän tukee asiakasta arjessa ja asioiden hoitamisessa (esim. lääkärikäynnit, virastoasioinnit). Kotikäynnit sovitaan etukäteen ja niiden määrä määräytyy yksilöllisesti tarpeen mukaan. Tukea on tarjolla myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Lisäksi asiakkaille järjestetään yhteistä tekemistä muiden asiakkaiden kanssa. Kohtaamispaikkana toimii asukastila.

Lisätietoja: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, vs. palvelupäällikkö Tuula Määttä, puh. 044 797 4128, tuula.maatta(at)kainuu.fi.

Yksilöllisesti räätälöity tuettu asuminen

Morrestornin asumisyksikkö on hajautettu tavallisilla asuinalueilla sijaitseviin omistus- ja vuokra-asuntoihin. Henkilöt, jotka tarvitsevat apua useita kertoja päivässä, asuvat samassa kerrostalossa. Vähemmän tukea tarvitsevat henkilöt asuvat muissa kerrostaloissa kahden kilometrin säteellä henkilökunnan käytössä olevasta asunnosta, joka toimii myös yhteisötilana.

Asiakkaat saavat apua tarpeen ja sopimuksen mukaan kerran tai useita kertoja viikossa, tuen painottuessa iltoihin ja viikonloppuihin. Lisäksi asiakkaat saavat puhelimitse yhteyden henkilökuntaan tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Yksikön henkilökuntaresurssi ja työvuorot suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden ja aikataulujen mukaan.

Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt, puh. 0247 431 200, sofia.ulfstedt(at)karkulla.fi, asumispalvelujen kehittäjä Susanne Tuure, puh. 0247 431 348, susanne.tuure(at)karkulla.fi.

Arjen tukikeskus ARTTU

Lappeenrannassa toimiva ARTTU on matalan kynnyksen arjen tukikeskus omissa asunnoissaan asuville asiakkaille. Kehitteillä on tukiasumisen malli kotiin vietävine palveluineen.

Asiakkaat osallistuvat tukikeskuksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Asiakkailta saadun palautteen perusteella toiminnassa keskitytään itsenäisen elämisen taitojen vahvistamiseen (esim. pankkiasioiden hoito, liikkuminen, tietokoneen käyttö, seurustelutaidot).

Asiakas määrittelee itse, missä asioissa hän tarvitsee tukea ja ohjausta. Asiakkaan päätöksentekoa ja valintoja tuetaan esim. esittämällä erilaisia vaihtoehtoja.

Toiminnassa hyödynnetään teknologiaa (esim. videopuhelut), mikä tukee ohjaustyötä ja mahdollistaa osittaisen ”etäohjauksen”. Jatkossa kehitetään vertaistukea niin asiakkaille kuin heidän läheisilleenkin.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/vammaispalvelut, palveluesimies Terhi Määttä, puh. 040 146 3366, terhi.maatta(at)eksote.fi, palveluesimies Hanna Puustinen, puh. 040 6511 554 hanna.puustinen(at)eksote.fi.

Perhehoitomalli

Perhehoitoa järjestetään Kainuussa perhehoitokodeissa sekä yksityiskodeissa. Sitä järjestetään myös lyhytaikaisena lapsiperheiden tueksi.

Keskitetty perhehoidon malli, jossa perhehoitoa koordinoi yksi työntekijä, helpottaa asiakkaaksi hakeutumista. Se helpottaa myös mm. perhehoitajien vuosivapaiden järjestämistä. Tukea perhehoitajat saavat sekä sosiaaliohjaajalta että toisiltaan.

Uusia perhehoitajia rekrytoidaan systemaattisesti esim. vuosittaisilla rekrytointitapahtumilla. Tuleville perhehoitajille järjestetään myös valmennusta.

Perhehoitajilla on mahdollisuus suuntautua erilaisten asiakasryhmien hoitoon. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua tarjolla oleviin perhehoitokoteihin ennen valinnan tekemistä.

Lisätietoja: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, sosiaaliohjaaja Ritva Kaikkonen, puh. 044 7156 935, ritva.kaikkonen(at)kainuu.fi.