Puheeksiottaminen ja puuttuminen

Puheeksiottoa on kehitetty kuntoutuskeskus Vaalijalan ja päihdehoitoyksikkö Tyynelän yhteistyönä. Se on menetelmä, joka alunperin kehitettiin peliriippuvaisten läheisille ja hoitohenkilökunnalle. Menetelmä sopii myös muihin tilanteisiin kuten päihdeongelman esiintuomiseen.

Asiasta puhutaan suoraan

Puuttumisessa keskeistä on puhuminen suoraan asianomaiselle henkilölle, eikä esimerkiksi vanhemmille. Juomiseen puututtaessa kerrotaan omista havannoista. Havainto voi olla esimerkiksi se, että henkilö haisee joka aamu viinalta tai tieto siitä, ettei hän käy työssä. Havaintojen on hyvä olla mahdollisimman konkreettisia ja perustua totuuteen.

Puheeksiotossa ei saa esittää arvailuja. Puheeksiotto on välittämistä, eikä se saa olla syyllistävää. Joskus henkilö voi kuitenkin kokea sen syyllistävänä, jos hän tuntee esimerkiksi häpeää juomisestaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tilanteeseen puututaan, sitä parempi. Usein ongelma pahenee, jos se pääsee pitkittymään. Puheeksiottamisen järjestys

  1. Luottamus (rauhallinen ilmapiiri, ei syyttävä eikä syyllistävä asenne)
  2. Huomio (todellinen, vakava kohtaaminen, jossa kuunnellaan asiakasta, asiakaskeskeisyys)
  3. Toiminta (tosiasiat kaunistelematta esille pelkäämättä asiakkaan reaktiota)
  4. Tarttuminen itsemäärämisoikeiden alaisiin asioihin (rahan käyttö, liikkumisrajoitukset, tehtävät selkeät sopimukset)
  5. Rehellisyys (toimitaan suoraan asiakkaan kanssa, ei pelkästään välillisesti esimerkiksi omaisten kautta)

(Kaavio: Viimeiseen centtiin, Vaalijalan ja Tyynelan työryhmät) Jos henkilöllä ei ole halua muuttaa päihteiden käyttöään, läheiset, kuten vanhemmat ja asuntolan henkilökunta, voivat ottaa yhteyttä paikalliseen A-klinikkaan. Paikallisen klinikan työntekijät voivat antaa neuvoja, mitä tilanteessa voi tehdä.

Lisätietoa 
  • Sininauhaliitto ja A-klinikkasäätiö (2002) Viimeiseen centtiin. Opas kehitysvammaisen pelaajan läheisille ja kehitysvamma-alan työntekijöille. Vaalijalan ja Tyynelän työryhmät.
  • A-klinikkasäätiön toimipaikkojen yhteystiedot (www.a-klinikka.fi)