Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

Puhevammaisen tulkki tukee asiakkaan kommunikointia. Hän kannustaa puhevammaista ihmistä vuorovaikutukseen ja tukee eri kommunikointikeinojen käyttöä.

Puhevammainen ihminen voi kommunikoida esimerkiksi

 • ilmeillä ja eleillä
 • yksittäisillä äänteillä ja sanoilla
 • piirtämällä
 • aakkostaululla
 • sana- ja lauselistoilla
 • viittomilla
 • osoittamalla esineitä ja kuvia.

Puhevammaisten tulkki tulkitsee asiakkaan viestit puhutulle kielelle. Tarvittaessa tulkki selventää keskustelukumppanien viestit asiakkaalle.

Tulkkausta ovat esimerkiksi

 • epäselvän puheen selventäminen
 • kirjoitettujen viestien tulkkaaminen puheeksi
 • puheen tulkkaaminen kirjoitukseksi
 • kääntäminen kielestä toiseen (esimerkiksi blisskielisen viestin kääntäminen puheeksi).

Tutkinto suoritetaan näyttöinä

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon voi suorittaa monissa ammattiopistoissa sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa.

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat ovat

 • tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen
 • tulkkaus ja kommunikoinnin häiriöiden tuntemus
 • tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö.

Valinnainen osa on yrittäjyys.

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto on ammatillinen näyttötutkinto. Tutkinnossa huomioidaan aikaisemmista opinnoissa, työelämässä ja harrastuksissa kertynyt osaaminen. Ammattitaito osoitetaan todellisia työtilanteita vastaavissa tutkintotilaisuuksissa.

Lisätietoa