Raskauden keskeytys

Toivotun raskauden keskeytys on vanhemmille vaikea ja surullinen asia. Se herättää vanhemmissa monenlaisia ajatuksia. Miten jaksamme keskeytyksen jälkeen? Miten raskauden keskeytys vaikuttaa sisaruksiin? Jaksammeko käydä edelleen töissä? Kun raskaus keskeytetään, joutuvat vanhemmat arvioimaan koko perheen toiminnan uudelleen: toivottua lasta ei syntynytkään.

Läheisten suhtautuminen

Perhe saattaa myös pohtia, miten läheiset ihmiset omat vanhemmat ja läheiset sukulaiset ja ystävät suhtautuvat perheeseen raskauden keskeytyksen jälkeen. Saavatko he tukea ja ymmärrystä?

Mitä sikiölle tapahtuu keskeytyksen jälkeen?

Keskeytystä pohtivia mietityttää usein, mitä sikiölle tapahtuu keskeytyksen jälkeen. Lisäksi saatetaan miettiä voiko sikiön nähdä ja pitää sitä sylissä. Toisista voi tuntua, etteivät he halua nähdä kuollutta sikiötä.

Valinta on jokaisen oma, mutta sairaaloiden kokemus on, että sikiön näkeminen auttaa menetyksen kokeneita suruprosessissa. Kun sikiö on tutkittu, se voidaan siunata, jos vanhemmat niin haluavat. Sairaalassa järjestetään polttohautaus, jonka yhteydessä siunaus voidaan suorittaa. Vanhemmat voivat myös halutessaan haudata sikiön. Sikiön hautaaminen voidaan toimittaa yleisten käytäntöjen mukaan. Näistä asioista voi keskustella sairaalapastorin tai oman seurakunnan pastorin kanssa. Hautaaminen on vanhempien halutessa mahdollista myös ilman kirkollista siunausta.

Syntymättömälle lapselle on myös mahdollista antaa nimi, jos vanhemmat niin haluavat. Esimerkiksi Honkanummen hautausmaalla Vantaalla on muistokiviä, joihin voidaan kiinnittää pieni laatta muistoksi menetetystä lapsesta. Omasta seurakunnasta saa tietoa, onko hautausmaalla muistokiveä, johon nimilaatan voi kiinnittää.

Sairausloma

Raskauden keskeytyksen jälkeen sairauslomaa kirjoitetaan raskauden kestosta riippuen tavallisesti 1-3 viikkoa. Jos raskaus keskeytetään, ei nainen ole oikeutettu Kansaneläkelaitoksen maksamaan äitiyspäivärahaan, vaikka raskaus olisi kestänyt yli 154 päivää. Sairausvakuutuslaissa ei asiasta ole säädetty, mutta tämä on Kelassa yleisesti noudatettu laintulkinta.

Tukea on tarjolla

Jokainen kokee raskauden keskeytyksestä aiheutuvan surun omalla tavallaan. Tuen tarve suruprosessissa on myös jokaisella yksilöllinen. Joku tarvitsee paljon tukea ja joku toinen haluaa miettiä asioita enemmän itsekseen. On kuitenkin hyvä tietää, että tukea on tarjolla, jos siihen on tarvetta.

Tuki sairaalassa

Ennen keskeytystä keskustellaan lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa toimenpiteestä. Usein on myös mahdollista tutustua etukäteen toimenpidehuoneeseen. Mielessä voi risteillä monenlaisia kysymyksiä, joista on hyvä keskustella. Ennen keskeytystä on mahdollista keskustella myös esimerkiksi sairaalan sosiaalityöntekijän tai sairaalateologin tai -pastorin kanssa.

Keskustelu tärkeää myös keskeytyksen jälkeen

Keskeytyksen jälkeen keskustelut lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa voivat auttaa käsittelemään tapahtunutta asiaa. Myös sosiaalityöntekijä on sairaalassa vanhempien tavattavissa. Hänen kanssaan voi keskustella uuden elämäntilanteen mukanaan tuomista asioista. Myös sairaalapastorin tai sairaalateologin kanssa voi keskustella raskauden keskeytyksen aiheuttamista tunteista. Jos sikiö haudataan kirkollisin menoin, on sairaalapastorin kanssa mahdollista käydä hautauskeskustelu.

Tukea omasta kunnasta

Oman kunnan terveyskeskuspsykologilta on mahdollista saada keskusteluapua. Psykologeja työskentelee myös perheneuvolassa, jossa perheitä tuetaan äkillisissä muutoksissa. Halutessa voi yhteyttä ottaa myös mielenterveystoimistoon. Neuvolan terveydenhoitajan kanssa voi myös keskustella raskauden keskeytyksen jälkeen.

Perinnöllisyysklinikat

Kun raskaus on keskeytetty tai sitä harkitaan keskeytettäväksi sikiöllä todetun sairauden tai vamman vuoksi, vanhemmat voivat halutessaan ottaa yhteyttä perinnöllisyysklinikkaan. Perinnöllisyyshoitajan tai perinnöllisyyslääkärin kanssa keskustellaan muun muassa riskistä sikiöltä löydetyn vamman tai sairauden uusiutumisesta mahdollisissa seuraavissa raskauksissa.

Lisätietoa 
  • Käpy - Lapsikuolemaperheet ry - Vertaistukiyhdistys, joka tukee kuoleman kautta lapsensa menettäneitä perheitä, lapsen kuolintavasta ja iästä riippumatta