Raskausviikot 8-12

Ensimmäinen neuvolakäynti sijoittuu yleensä raskausviikoille 8-12. Jo sopiessaan aikaa ensimmäiselle neuvolakäynnille raskaana oleva nainen saa terveydenhoitajalta tärkeää tietoa. Terveydenhoitajalta voi myös kysyä jo puhelimessa, jos jokin asia askarruttaa.  Terveydenhoitaja saattaa myös lähettää kotiin tietopaketin raskaudenaikaisesta ravinnosta ja elämäntavoista sekä esitietolomakkeen rauhassa täytettäväksi. Raskauden seurannan kannalta on tärkeää, että esitietolomake täytetään huolellisesti. Jos esitietolomaketta ei ole lähetetty kotiin, täytetään se ensimmäisellä neuvolakäynnillä.

Keskustelulle aikaa

Raskaus ja synnytys herättävät varmasti monenlaisia ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä. Näistä tuntemuksista voi keskustella neuvolassa. Ensimmäiselle käynnille on varattu muita käyntejä pidempi aika, jotta keskustelulle jää riittävästi aikaa. Kannattaa myös miettiä etukäteen, mitä neuvolassa käynneiltä odottaa ja keskustella tästä yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Molemminpuolinen luottamus antaa hyvän pohjan onnistuneille neuvolakäynneille.

Perustutkimukset

Keskustelun lisäksi terveydenhoitaja tekee raskauden seurantaan kuuluvat perustutkimukset. Perustutkimuksia ensimmäisellä neuvolakäynnillä ovat

  • verenpaineen mittaus
  • verikokeet
  • virtsatutkimukset
  • painon (ja pituuden) mittaus.

Neuvolasta saa paljon erilaista raskauteen ja vauva-aikaan liittyvää ohjemateriaalia. Yksi tällainen on THL:n julkaisema opaskirja "Meille tulee vauva".

Sikiön sydänäänet

Sikiön sydänäänet voidaan todeta ultraäänitutkimuksessa yleensä noin 8. raskausviikolta alkaen. Sydänääniä voidaan luotettavasti kuunnella sikiön sydänäänien kuuntelulaitteella (esimerkiksi Doppler-laitteella) 12. raskausviikon jälkeen.

Sikiötutkimukset

Ensimmäisellä neuvolakäynnillä terveydenhoitaja kertoo mahdollisuudesta osallistua sikiön kehityshäiriöiden seulontatutkimuksiin. Seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Tarjotut seulontamenetelmät vaihtelevat eri kunnissa ja odottava äiti voi halutessaan hakeutua tutkimuksiin myös yksityiselle lääkäriasemalle. Raskausviikoilla 8-12 mahdollisia sikiötutkimuksia ovat:

  • niskaturvotusseulonta
  • alkuraskauden seerumiseulonta
  • istukkanäytetutkimus.

Lääkärin vastaanotolla

Lääkärin vastaanotolla käydään raskauden aikana keskimäärin kolme kertaa ja kerran jälkitarkastuksessa synnytyksen jälkeen. Käyntimäärät ja -ajat kuitenkin vaihtelevat jonkin verran eri neuvoloissa.  Jos raskauden kulussa on ongelmia, käydään lääkärin tutkimuksessa useammin. Jos odottava äiti on käynyt lääkärin tutkimuksissa yksityisen lääkärin vastaanotolla ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä, ei neuvolassa välttämättä tehdä uutta tutkimusta. Lääkärin vastaanotolla käydään läpi äidin mahdolliset yleissairaudet, gynekologiset sairaudet ja leikkaukset.

Tärkeää on myös selvittää, onko aikaisemmissa raskauksissa ollut jotain ongelmia. Esitietolomake on siksi tärkeää täyttää huolellisesti. Lääkärin tehtävänä on muodostaa kuva odottavan äidin voinnista. Lääkäri tekee sisätutkimuksen. Sillä selvitetään, vastaako kohdun koko laskettua raskauden kestoa ja missä asennossa kohtu on sekä mikä on kohdunsuun tila. Lääkäri tarkastaa myös lantiopohjanlihasten kunnon. Samalla selvitetään, ettei äidillä ole mitään tulehduksia, jotka voisivat johtua esimerkiksi sukupuolitaudeista, kuten klamydiasta tai tippurista. Lääkärillä käynnin tarkoituksena on ennen kaikkea selvittää, onko raskauden aikana tarvetta joihinkin erityisiin lääketieteellisiin toimenpiteisiin.