Sairaanhoitajia, Nenonpelto, Pieksämäki, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä kuudellatoista (16) paikkakunnalla.

Osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 23.11.2018 klo 15.00 mennessä

2 SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄÄ
2 SAIRAANHOITAJAN määräaikaista tehtävää, 1.6.2019 saakka

Kelpoisuusehtona on alansa laillistetun ammattihenkilön koulutus.

Tämän hetkinen sijoituspaikka on oppilaskoti Kompassi.

Kompassi on lasten ja nuorten psykiatrisen sekä psykososiaalisen kuntoutuksen yksikkö Nenonpellossa Pieksämäellä.

Arvostamme erityisesti psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen ja hoitotyön osaamista, koulutusta ja kokemusta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kasvatuksen ja kuntoutuksen työkokemusta. Kompassin kuntoutushenkilöstö tekee jaksotyötä, osallistuu lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen sekä elämänhallinnan vahvistamiseen yhdessä muun hänen verkostonsa kanssa moniammatillisissa tiimeissä.

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa www.vaalijala.fi /tyopaikat Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Sairaanhoitaja Kompassi/ Sairaanhoitaja Kompassi määräaikainen tehtävä

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista. Koeaika on kuusi kuukautta sairaanhoitajien tehtäviin, määräaikaisiin tehtäviin kolme kuukautta.

Lisätietoja antaa va.oppilaskodin johtaja Mervi Penttinen puh. 044 3899 762

Lisätietoja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi