Saviseikkailu

Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvituksessa käytetään kuntoutuksessa toiminnallisia menetelmiä. Yksi niistä on saviseikkailu eli savitöiden tekeminen. Siinä perheenjäsenet muovailevat ensin yksin ja lopuksi yhdessä perheelle tarinan, joka kertoo, miten he ovat selviytyneet elämän vaikeista tilanteista.

Huvituksessa järjestetään lastensuojelullista perhekuntoutusta, vammaisten ja sairaiden lasten kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta, avokuntoutusta ja tukipalveluja sekä osaamis- ja resurssikeskustoimintaa. Huvitus sijaitsee Yläneellä noin 60 kilometrin päästä Turusta.

Savitöiden tekeminen liittyy perheen tarinaan, jossa avataan perheen tietoiseen käyttöön niitä voimavaroja, joita perheellä on. Huvituksen toimintaideana onkin löytää perheen voimat ja miettiä, minkälaisia keinoja perheenjäsenet käyttävät ratkaistessaan ongelmia.

Perheet voivat itse valita erilaisista vaihtoehdoista, mihin toiminnallisiin tuokioihin he haluavat osallistua. Työntekijöiden tehtävänä on etsiä sopivat välineet, joilla tukea perhettä. Osalle perheistä se voi olla esimerkiksi savitöiden tekeminen. Siinä perhe tai perheet kokoontuvat taidepajaan eli mesikseen yhdessä kuntoutustyöntekijän kanssa. Taustalla soi kaunis musiikki.

Perheenjäsenten silmät on sidottu, eikä puhua saa. Kullekin annetaan pieni pala savea, josta he saavat muotoilla. Savesta perheenjäsenet työstävät sen, mitä mieleen tilanteessa nousee.

Perheen savityöt yhdistetään yhdeksi teokseksi, ja perhe kertoo tarinan, jossa kaikkien savityöt näyttelevät osaansa. Tehtävänä voi olla esimerkiksi tehdä perheen selviytymistarina, jossa näkyy, mikä auttoi tai auttaa jaksamaan. Savitöiden tulee olla osa tarinaa. Tarinassa peilataan myös tulevaa ja sitä, miten perhe jaksaa perheenä eteenpäin.

Saviseikkailua voi käyttää myös työnohjauksessa vastaavalla tavalla kuin perhekuntoutuksessa. Saviseikkailun tarinan syntymisprosessi kuvataan. Video kertoo, miten vuorovaikutus toimii. Perheenjäsenet ja työntekijä katsovat yhdessä tarinan ja keskustelevat perheenjäsenten myönteisistä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista.

Video näyttää tunteet

Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus soveltuu hyvin, kun halutaan tarkastella lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Siinä vanhemmat näkevät, miten lapset toimivat ja miten he itse toimivat lasten kanssa.

Videoavusteisen vuorovaikutuksen ohjauksen avulla ihmiset näkevät paremmin myös sanattomat viestit, koska kuvaa voi kelata uudelleen nähtäväksi. Kuvasta perheenjäsenet voivat tunnistaa myös sen, minkälaisia tunteita heillä on erilaisissa tilanteissa. Tunteiden nimeäminen onkin yksi kuntoutuksen ydinkysymyksistä.

Videon avulla voidaan paremmin havannoida onnistuneita tilanteita ja perheenjäsenten kokemuksia. Työntekijän tehtävänä on aktivoida ja rohkaista asiakkaita puhumaan myönteisen kanssakäymisen merkityksestä perheen arkielämässä.