Seksuaalikysymykset: Plissit-malli

Jack Annonin luoma PLISSIT-malli (1976) jäsentää ammatillista työskentelyä seksuaalikysymysten parissa. Mallissa työskentely on jaettu neljälle eri tasolle.

Tasot ovat:

Permission (P) eli luvan antamisen taso

Kehitysvammaiset henkilöt voivat tarvita joko sanallisen tai sanattoman luvan olla ja toteuttaa itseään seksuaalisina ihmisinä. Limited information (LI) eli kohdennettu tietoJos kehitysvammaisella ihmisellä ilmenee esimerkiksi ongelmia itsetyydytyksen kanssa, saattaa hän tarvita kohdennettua tietoa. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi masturbaatio-opetusvideoita.

Specific suggestions (SS) eli erityisohjeiden taso

Joskus voidaan tarvita ns. seksuaalineuvojia, joiden tehtävänä on auttaa vaikeimmissa tai toistuvissa seksuaalisuuteen liittyvissä haastavissa tilanteissa. Kehitysvammaisten seksuaalisuuteen erikoistuneita seksuaalineuvoja löytyy ainakin isoimmista kaupungeista ja  erityishuoltopiireistä.

Intensive therapy (IT) eli intensiivinen terapia

Ihminen saattaa tarvita terapiaan, jos hän on tullut esimerkiksi kaltoinkohdelluksi. 

Lähteet

Annon, Jack (1976) The PLISSIT model. J Sex Educ. Ther 2: 1-15.