Sikiön Plexus choriodeus

Plexus chorioideus -kysta on varsin yleinen löydös rakenneultraäänitutkimuksessa. 

Mikä on plexus chorioideus -kysta?

Ultraäänitutkimuksessa raskauden aikana nähtävät sikiön plexus chorioideus -kudoksen kystat eli nesterakkulat ovat yleensä osa normaalia sikiön kehitystä. Plexus chorioideus -kudos sijaitsee aivopuoliskojen keskellä olevien aivokammioiden katossa. Sen yksi tehtävistä on aivokammio-/selkäydinnesteen muodostaminen. Ilmeisesti sen seurauksena kudokseen syntyy joskus nesterakkuloita, jotka häviävät raskauden kuluessa näkyvistä.

Aiheuttaako kysta riskiä kehittyvälle lapselle?

Vaikka plexus chorioideus -kystat yleensä ovat täysin harmittomia, on kuitenkin huomattu, että tilastollisesti niihin liittyy jonkin verran lisääntynyt riski erilaisiin sikiön kromosomipoikkeavuuksiin, varsinkin kromosomin 18 ylimäärään eli 18-trisomiaan.

Kokemuksen mukaan plexus chorioideus -kystien vuoksi tehdyissä kromosomitutkimuksissa todetaan noin 1 prosentin (1/100) todennäköisyydellä kromosomipoikkeavuuksia. Näistä noin puolet on ollut 18-trisomioita, joissa nähdään usein muutakin poikkeavaa ultraäänitutkimuksessa. Erityisesti sikiön kasvu voi jäädä jälkeen.

Jos plexus chorioideus -kystien lisäksi sikiöllä havaitaan poikkeavuutta kasvussa tai muissa rakenteissa, kromosomien tutkiminen lapsivesinäytteestä on hyvinkin aiheellista. Pelkkien plexus kystien vuoksi tehdyistä kromosomitutkimuksista käsitykset kuitenkin vaihtelevat.