Sosiaalinen yritys

Sosiaalisella yrityksellä viitataan yleensä yritykseen, joka toimii avoimilla markkinoilla liiketaloudellisin periaattein ja samaan aikaan työllistää vammaisia, vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä.

Sosiaalisten yritysten toiminta perustuu sosiaalisista yrityksistä annettuun lakiin. Sosiaalisen yrityksen palveluksessa vajaakuntoisia tulee olla vähintään 30 prosenttia (tai yhteensä vähintään 30 prosenttia vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä).

Vajaakuntoisuus on työhallinnon käyttämä termi. Vajaakuntoinen tarkoittaa työvoimapalveluita koskevan lain mukaan henkilöä, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä ovat vähentyneet vamman, sairauden tai vajavuuden vuoksi. Monissa tapauksissa käsite osatyökykyinen voisi sopia kuvaamaan paremmin tilannetta.

Vajaakuntoisen työllistävälle yritykselle voidaan maksaa palkkatukea. Yritykselle voidaan myöntää myös työllisyyspoliittista avustusta erityisehdoin. Lisäksi yritys voi saada kaikkia normaaleja yritystukia. Palkkatyön myöntää paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto.

Lisätietoa 

Sosiaalinen yritys (www.sosiaalinenyritys.fi)