Sosiaalityöntekijän määräaikaisuus, Pieksämäki, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka keskuspaikka on Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä kuudellatoista (16) paikkakunnalla. Poliklinikat sijaitsevat Kuopiossa, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Muuramessa.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 17.4.2019 kello 15.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA ajalle 1.5. - 31.8.2019

Asiakkainamme ovat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Sosiaalityöntekijä toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Työskentelyssä ovat tiiviisti mukana asiakkaan perhe sekä lähiverkostot. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. kuntien kehitysvamma- ja vammaispalvelun työntekijät, päiväkodit, koulut sekä asumis- ja päivätoimintayksiköt. Sosiaalityöntekijältä edellytetään kehitysvamma- ja vammaisalan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän laaja-alaista tuntemusta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Kelpoisuutena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 3 §:ssä säädetty kelpoisuus. Myös opiskelujen loppuvaiheessa olevat huomioidaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa www.vaalijala.fi/tyopaikat. Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Sosiaalityöntekijä.

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista. Koeaika on kaksi kuukautta.

Lisätietoja antaa johtava lääkäri Juhani Keinonen puh.050 389 9443.

Lisätietoja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi