suuhygienisti (osa-aikainen), vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka keskuspaikka on Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä kuudellatoista (16) paikkakunnalla. Poliklinikat sijaitsevat Kuopiossa, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Muuramessa.

Vaalijalan kuntayhtymässä on haettavana 17.4.2019 kello 15.00 mennessä

SUUHYGIENISTIN OSA-AIKAINEN TEHTÄVÄ

Kelpoisuusehtona tehtävään on alansa laillistetun ammattihenkilön koulutus.

Vaalijalan hammashoitolassa hoidetaan osaamis- ja tukikeskuksessa kuntoutusjaksoilla olevia asiakkaita. Hammashoitolassa käy myös polikliinisesti avopalveluista erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita, joiden hammashoito ei jostakin syystä onnistu terveyskeskuksessa. Asiakaskunta on laaja sekä ikärakenteeltaan että toimintakyvyltään.

Hammashoitolassa työskentelee suuhygienisti, hammashoitaja ja osa-aikainen hammaslääkäri. Yhteistyötä tehdään Nenonpolin sairaanhoitajan ja lääkäreiden kanssa. Moniammatillisena yhteistyönä hyödynnetään myös muiden alojen asiantuntemusta.

Suuhygienistin kliinisten tehtävien lisäksi työnkuvaan kuuluu hammashoitolan toiminnan koordinointi, ajanvaraus ja hallinnolliset tehtävät. Suuhygienisti toimii yhteistyössä kuntoutusyksikköjen ja asiantuntijapalveluiden kanssa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää riittäviä kliinisiä taitoja, itseohjautuvuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta erityisryhmien kanssa työskentelyyn. Kokemus erityisryhmien kanssa työskentelystä katsotaan eduksi.

Työaika 40–60% kokonaistyöajasta. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot ovat muutoin KVTES:n mukaiset. Työnantaja tarjoaa hyvän mahdollisuuden kouluttautua työn ohessa.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa www.vaalijala.fi/tyopaikat

Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Suuhygienisti

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Lisäksi edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja antaa johtava lääkäri Juhani Keinonen, puh. 050 389 9443, juhani.keinonen(ät)vaalijala.fi