Tarpeet yksilöllisiä

Emotionaaliset tuen tarpeet ovat muiden avun ja tuen tarpeiden tapaan hyvin yksilöllisiä. Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla usein keskeisintä on auttaa heitä asioiden ymmärtämisessä. Tuen tarpeita syntyy arkisesta elämästä, erilaisissa vastaan tulevissa tilanteissa ja vuorovaikutussuhteissa.

Tuen tarpeiden taustalta voi löytyä vaikkapa erilaisia ihmissuhteiden solmimiseen ja ylläpitämiseen liittyviä asioita. Myös maailman tapahtumien ymmärtäminen voi olla vaikeaa, oman paikan ja polun löytäminen elämässä voi pohdituttaa tai jokin traaginen tapahtuma omassa lähiympäristössä tai maailmalla voi askarruttaa.

Arjessa vastaantulevien asioiden lisäksi emotionaalista tuen tarvetta aiheuttavat erilaiset kriisi- ja muutostilanteet, jotka ovat usein ilmetessään hyvin akuutteja ja edellyttävät intensiivistä tukea siinä hetkessä.

Yksilölliset tavat reagoida

Ihmiset reagoivat eri asioihin hyvin eri tavoin, mutta myös erilaisella aikajänteellä. Olennaista on tuntea henkilön tavat reagoida asioihin ja räätälöidä sen pohjalta henkilölle tilanteessa parhaiten sopiva tuki. Siinä missä toinen tarvitsee paljon keskusteluapua voidakseen ymmärtää ja käsitellä jotakin asiaa tai tapahtumaa, voi toinen ohittaa asian olankohautuksella.

Esimerkiksi läheisen kuolema ei välttämättä herätäkään henkilössä odotetunkaltaista, välitöntä reaktiota. Reaktio ja emotionaalisen tuen tarve voivat ilmetä vasta myöhemmin, jopa vuosien kuluttua.

Jollekin on tärkeää saada keskusteluapua päivittäin, jotta voi peilata omia ajatuksiaan. Joku toinen pohtii asioita itsekseen ja hakeutuu keskustelemaan vasta kun tuen tarve muuttuu suuremmaksi tai akuutiksi. Olennaista tukemisessa on pysähtyä asian äärelle silloin, kun on sen aika. On tunnistettava asian merkityksellisyys ja sen mittasuhteet kyseessä olevan henkilön kohdalla.

Elämän pieniä ja suuria kysymyksiä

Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla yksi merkittävä emotionaalista tuen tarvetta aiheuttava tekijä on tunne siitä, ettei välttämättä voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä samassa määrin kuin muut, tai se ettei voi tehdä samoja asioita ja valintoja. Oman elämän haltuun ottaminen ja sen tukeminen ovat emotionaalisen tuen näkökulmasta erittäin merkittäviä asioita. Moni tarvitsee tukea voimaantuakseen puhumaan itse omasta puolestaan.

Tuen tarpeet voivat liittyä myös henkilön omaan kasvuun ja identiteettiin. Kuka minä olen? Olenko erilainen kuin muut? Onko minulla elämässäni samanlaisia mahdollisuuksia kuin muilla? Löydänkö puolison, voinko perustaa perheen? Millaista työtä haluan ja voin tehdä? Miltä tulevaisuuteni näyttää? Nämä ovat esimerkkejä elämän suurista kysymyksistä, joiden käsittelyyn tarvitaan tukea.